Steun ons

Financiële steun wordt ten zeerste geapprecieerd, ook kleine giften.
U vindt hier de gegevens van onze rekening:
Vrienden van Cuba- Antwerpen,  BE60 9730 9561 6570
Vermeld : Steun VVC – Antwerpen

Lid worden
kan via eender welke regioverantwoordelijke gebeuren of door eenvoudigweg het lidgeld over te schrijven op rekening: VZW Vrienden van Cuba, BE90 5230 8011 7732

Het lidgeld bedraagt € 16 voor een eerste lid, elk volgend lid van dezelfde familie betaalt slechts € 8. Studenten tot 25 jaar: €10. Hiervoor krijgt u jaarlijks vier nummers van het tijdschrift Cuba Sí bij u in de bus. Bovendien krijgt u uitnodigingen voor die activiteiten die georganiseerd worden door de regio waar u bent ingeschreven.