Irma De Clerck (1930-2020), een bijzonder iemand

Op 10 maart namen we in het crematorium van Schoonselhof afscheid van Irma De Clerck, pionier van de solidariteit met de Cubaanse revolutie in België en prominent lid van de Vrienden van Cuba sinds de oprichting van onze vereniging in 1969.

Namens de vrienden en kennissen van Irma, ook namens onze vereniging, nam René De Preter het woord op de plechtigheid. René was persoonlijk bevriend met Irma en haar echtgenoot Jakke Schelfhout en militeerde tientallen jaren samen met hen in de Socialistische Partij en in de Vrienden van Cuba. Hieronder volgt zijn afscheidsrede. Lees “Irma De Clerck (1930-2020), een bijzonder iemand” verder

Coronabestrijding in Cuba: solidaire maatschappijstructuur en tijdige preventie zijn de sleutels

21 maart – Cuba neemt nieuwe maatregelen maar verandert niet van strategie: geen moorddadige “groepsimmuniteit”, geen paniekerige algemene sluitingen, maar strikte controle en maximale zorg voor iedereen, besmet of niet besmet, in Cuba en in de wereld –

Vrijdagavond 20 maart kondigde de Cubaanse regering op de nationale televisie nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel wees er bij die gelegenheid op dat de manier waarop alle huidige gevallen van besmetting ontdekt zijn bewijst dat het Cubaanse plan van aanpak voor COVID-19, in voege sinds januari, goed werkt.
We vatten eerst deze strategie samen, met de huidige balans, en geven dan een overzicht van de nieuwe maatregelen.

DE STRATEGIE – EEN STAND VAN ZAKEN

Het plan voor preventie en behandeling van COVID-19 bevat de voorzorgsmaatregelen die al toegepast werden zodra midden januari de epidemie in China bekend raakte.
Bedoeling was en is om alle besmettingsketens onmiddellijk door te knippen, de uitbraak beperkt te houden tot binnenkomende reizigers en hun eerste contacten, de positieve gevallen in een vroeg stadium te behandelen en massaal mensenlevens te redden1.
Pas 10 dagen geleden, op 11 maart, zijn in Cuba de eerste drie besmettingen met het coronavirus COVID-19 vastgesteld.
Negen dagen later, op 20 maart ’s avonds, stond de teller op 21 bevestigde gevallen: 10 toeristen waaronder een Belgische van 25 jaar en 11 Cubanen. (Op 21 maart zijn er nog 4 gevallen bijgekomen, nationaliteit en reisgeschiedenis nog niet vrijgegeven. Dit breng het totaal aantal besmettingen op 25.) Lees “Coronabestrijding in Cuba: solidaire maatschappijstructuur en tijdige preventie zijn de sleutels” verder

Vaarwel Compañera Irma

Beste vrienden,

We moeten u droevig nieuws melden: op 90-jarige leeftijd is vorige maandag Irma De Clerck overleden, gedurende 60 jaar één van de meest actieve militanten in Antwerpen en België van de solidariteit met Cuba.

Samen met haar echtgenoot Jakke Schelfhout was Irma van het begin van de jaren 1960 lid van de Belgisch-Cubaanse Vereniging, de eerste solidariteitsvereniging hier te lande met de Cubaanse revolutie. In oktober 1962 betoogden ze mee tegen de dreigende inval van de Verenigde Staten in Cuba tijdens de zogenaamde rakettencrisis.

In 1969 was Irma stichtend lid van de Vrienden van Cuba en als zodanig werd ze in november vorig jaar nog gehuldigd bij de viering van de 50ste verjaardag van onze vereniging.

Alles samen heeft Irma 14 keer Cuba bezocht en daar een indrukwekkend netwerk opgebouwd, waarlangs een belangrijk deel van de Belgische en Antwerpse solidariteit met de Cubaanse revolutie kon georganiseerd worden.

In Antwerpen was Irma ruim 30 jaar lid van het bestuur van onze vereniging, en vooral, tot een stuk in de 21ste eeuw,  één van de meest actieve “gezichten” van de Vrienden van Cuba.

Zowel gekende personaliteiten als “anonieme” studenten uit Cuba in Antwerpen opvangen, hulpgoederen en fondsen verzamelen, praatcafés organiseren, bij elke gelegenheid de Cubaanse revolutie verdedigen, individuele mensen praktische info geven over Cuba en overtuigen om bij de vereniging aan te sluiten en lid te blijven,… Irma deed het allemaal — met veel passie en tegelijk zonder de zaken op Cuba mooier voor te stellen dan ze zijn.

Dit alles combineerde Irma met een carrière in het onderwijs en met drukke activiteiten in de partijpolitiek, in allerlei lokale verenigingen, en in de internationale solidariteit met Vietnam, Nicaragua en andere landen. Ze vertegenwoordigde de Vrienden van Cuba ook jarenlang in de adviesraad ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen.

De laatste vijf jaar werd het moeilijker voor Irma om nog aan onze activiteiten deel te nemen. Bij gesprekken over de telefoon en in haar appartement in Deurne, waar we altijd welkom waren, konden we haar blijvende belangstelling voor Cuba en voor de werking van de vereniging vaststellen. In mei vorig jaar heeft ze nog deelgenomen aan de nationale algemene vergadering van de Vrienden van Cuba die toen in Antwerpen plaatsvond.

Nu, dinsdag 10 maart, vindt de afscheidsplechtigheid plaats op het Schoonselhof, samenkomst omstreeks 10 u. in de Aula Chrysant te Antwerpen.
Met solidaire groet,
Voor de Vrienden van Cuba – Antwerpen

Koen Meul
Alexandra Dirckx
Erik Wils
Wim Leysens

LGBTI+ rechten in Cuba*

Ontmoeting met Teresa Fernández in het Roze Huis te Antwerpen

Teresa Fernández González, °1960, is coördinator van het Cubaans Netwerk van Lesbische en Biseksuele Vrouwen, dat werkt met de steun van het Nationaal Centrum voor Seksuele Opvoeding CENESEX in Cuba.
In Cuba wordt er sinds 15 jaar met veel middelen, politieke wil en
activisme campagne gevoerd tegen discriminatie van holebi’s en
werd gestreden voor de opheffing van wettelijke discriminaties.
Teresa vertelt over deze strijd, de geschiedenis en de actuele positie van
seksuele minderheden.

Een samenwerking tussen Het Roze Huis, Vrienden van Cuba – Antwerpen, Cubanismo en het Masereelfonds.

Iedereen welkom.
Vrije bijdrage voor onze onkosten.

* Waar staan de letters LGBT+ (of ook wel : “LGBTQIAP”) voor?
Een woordje uitleg:
Lesbisch: vrouwen die op vrouwen vallen Gay: mannen die op mannen vallen
Biseksueel: mensen die vallen op zowel mannen als vrouwen
Transgender: mannen die zich vrouw voelen, vrouwen die zich man voelen
Queer: een parapluterm om je af te zetten tegen ‘hokjes-denken’
Intersekse: mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke lichaamskenmerken
Aseksueel: mensen zonder behoefte aan seks
Panseksueel: mensen die niet vallen op geslacht, maar op karakter of persoonlijkheid

Een exclusieve trip door natuur, cultuur & geschiedenis.

CUBA INsiDE najaar 2020

Havana vierde in 2019 zijn 500ste verjaardag met een hele waaier aan bijzondere activiteiten en nieuwe musea die de deuren openden. Bovendien is de revolutie ruim 60 jaar jong (of oud?). Al zestig jaar wordt Cuba communistisch bestuurd. Het leidde tot een land dat buiten categorie is, waar de tijd deels is blijven stil staan.

In deze reis zigzaggen we door decennia Cubaanse geschiedenis, langs muzikale en architecturale bestemmingen waarvan nog niet de helft in de ‘boekjes’ staat. We loeren binnen in het dagelijkse leven via bezoeken her en der. Raadsels die we trachten te ontrafelen op vakantietempo èn in vakantiestemming …!

We logeren bij Cubanen thuis in Havana, Viñales en Cienfuegos: vertrouwde, goeie logeeradressen. Eten doen we op goeie adressen, soms in de huizen maar meestal buitenshuis, adressen die niet platgelopen worden door busladingen toeristen. Lees “Een exclusieve trip door natuur, cultuur & geschiedenis.” verder