HET CUBAANSE EPOS , door Claudio Katz( deel 3)

Staatseigendom en coöperatieven

Over de hervormingen wordt intensief gedebatteerd in Cuba. Dit is in tegenspraak met het beeld dat het buitenland hierover heeft, met name dat er unanimiteit of zelfs stilte zou zijn. Alle mythes over de afwezigheid van debat en discussie zijn gebaseerd op onwetendheid. Binnen dit debat hebben zich drie verschillende stromingen ontwikkeld. Eén ervan benadrukt het behoud van de staat als uiteindelijk beslissingsorgaan. Een andere stroming wil nog meer markgerichte hervormingen. Een derde, die de zelfbeherende aanpak aanhangt, wil dat de coöperatieven worden uitgebreid.

Lees “HET CUBAANSE EPOS , door Claudio Katz( deel 3)” verder

HET CUBAANSE EPOS(deel 2), door Claudio Katz

DE CUBAANSE REVOLUTIE EN DE HERVORMINGEN : EEN ANALYSE

Van de Argentijnse economist Claudio Katz publiceren we in vertaling een tweede uittreksel uit een in Cuba, Latijns-Amerika en daarbuiten wijdverspreide kritische analyse. Claudio Katz is economist, professor aan de universiteit van Buenos Aires en lid van de EDI [Linkse Groep van Economisten].

Vertaling: Agnes Hollanders.

Drie problemen

De aanpassingen die Cuba moet doorvoeren zijn noodzakelijk ten gevolge van drie lange termijn-veranderingen.

Om te beginnen heeft de ineenstorting van de USSR de geopolitieke realiteit zodanig gewijzigd dat de ganse productiestructuur werd aangetast. Cuba had een economie opgebouwd met het oog op belangrijke antikapitalistische overwinningen op wereldschaal en zo niet, dan toch zeker in de Latijns Amerikaanse regio. Cuba was er altijd van uit gegaan dat het socialisme opbouwen, alléén op het eiland Cuba, onmogelijk zou zijn. Om die reden zocht Cuba samenwerking en complementariteit met zijn partners in Oost-Europa. Die connecties combineerde het met de hoop op een opeenvolging van revolutionaire overwinningen in Latijns Amerika. Lees “HET CUBAANSE EPOS(deel 2), door Claudio Katz” verder

Het Cubaanse Epos(deel 1), door Claudio Katz

Over de Cubaanse revolutie en de lopende economische hervormingen

Na de ingetreden dooi in de relaties tussen De USA en Cuba en het historische bezoek van Obama aan het eiland is het moment gekomen om een balans op te maken, nu er opnieuw grote veranderingen op til schijnen te zijn.
In deze analyse van december 2014 maakt de Argentijnse economist Claudio Katz de balans op van de verwezenlijkingen en tegenslagen van de Cubaanse revolutie.Hij gaat in discussie met zowel zowel links als rechts.
Dit in Latijns Amerika en daarbuiten wijd verspreide artikel kunnen wij onze lezers niet onthouden. De Argentijnse economist Claudio Katz zet niet alleen enkele van de uitmuntende verwezenlijkingen van de Cubaanse socialistische revolutie uiteen, hij besteedt ook aandacht aan de uitdagingen die zich nu aandienen door het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Washington en analyseert op een kritische manier de vérstrekkende economische hervormingen die in Cuba plaatsvinden.

Vertaling: Agnes Hollanders.

Cuba bracht grootse ideeën en idealen over sociale hervorming tot bij verschillende generaties in Latijns-Amerika. De Cubaanse revolutie raakte de jongeren, deed politieke organisaties op hun grondvesten daveren en bracht ook de linkerzijde uit haar evenwicht.

In de zestiger jaren brak het Castrisme met alle dogma’s. Het toonde aan dat een socialistisch proces op het continent mogelijk was. Op negentig mijl van Miami botsten de samenzweringen van het imperialisme op veralgemeende nationalisaties. Dit alles mondde uit in heroïsche pogingen om de revolutie in de regio nog uit te breiden.

Lees “Het Cubaanse Epos(deel 1), door Claudio Katz” verder