Over ons

Meer dan 40 jaar in de bres voor de solidariteit met Cuba.
Niet onpartijdig, maar kritisch en onafhankelijk van elke politieke partij berichten wij over de situatie op het eiland.

Reeds tijdens de strijd van Fidel en zijn barbudos in de Sierra Maestra steunden Antwerpenaren actief de Cubaanse bevrijdingsbeweging. Wanneer tien jaar later het initiatief genomen werd tot oprichting van een nationale vriendschapsvereniging sloten wij ons hierbij onmiddellijk aan.

Sinds vele jaren is onze regio in nauwe samenwerking met de Cubaanse kameraden een steunpilaar voor de nationale werking (Cuba Si, organisatie van werkbrigades en themareizen, politieke acties, informatie naar media en publiek…) en heeft zij actief de oprichting en uitbouw van andere regionale werkingen ondersteund.

Na de val van de Berlijnse muur, toen Cuba er plots alleen voor stond, werden de inspanningen nog opgedreven en werden naast een nog intensievere politiek-informatieve werking ook de eerste concrete materiële steunprojecten opgezet.

Jarenlang werden er maandelijks praatcafés georganiseerd met eminente gastsprekers, werden honderden infostands bemand door tientallen enthousiaste vrijwilligers, hebben we tientallen Cubaanse studenten haveningenieur en tropische geneeskunde opgevangen, werd een Cuba-bibliotheek gerund, namen wij actief deel aan de uitbouw van de stedelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en aan provinciale projecten, gaven wij een eigen tijdschrift uit, hielpen wij de Cubaanse toeristische sector aan haar eerste klanten enz.

Wie actief wil meewerken kan contact opnemen via een mailtje naar antwerpen@cubamigos.be.
De vereniging De Vrienden van Cuba vzw (VVC) werd opgericht in 1969 door mensen met verschillende achtergronden.
Allen hadden ze één ding gemeen: een hart voor Cuba en sympathie voor de soevereiniteitsgedachte van de Cubanen. De werking werd vooral regionaal georganiseerd en al snel telde de organisatie verschillende regionale afdelingen o.a. in Brussel, Gent en Luik. Later werden ook de regio’s Antwerpen, Lokeren, Turnhout, Brugge, Aalst, Mol, Charleroi en Bergen opgericht. De regio’s hebben alle een eigen onafhankelijke werking hebben (zie regio’s).

Het doel van de vereniging is duidelijk omschreven in de statuten : “De vzw De Vrienden van Cuba is een vereniging die tot doel heeft de toenadering tussen het Belgische en het Cubaanse volk te bevorderen en aan haar leden en het publiek middelen ter beschikking te stellen om tot een betere kennis te komen van de Cubaanse realiteit. Zij heeft geen enkel partijpolitiek karakter.” Vooral dit laatste maakt van onze vereniging een unicum: iedereen is welkom en elk lid heeft het recht zijn mening te geven over elk aspect van de Cubaanse maatschappij. Het spreekt voor zich dat er vanuit onze leden dan ook vaak zeer kritische vragen en opmerkingen komen.

De doelstellingen verwezenlijken gebeurt op verschillende niveaus. Enerzijds is er het persoonlijk contact dat via voordrachten, debatten, sprekers en infostands verloopt. Anderzijds werken we ook via de verschillende beschikbare mediakanalen. Zo geven we een driemaandelijks tijdschrift “Cuba Si” uit dat sinds 40 jaar verschijnt en zowel beschikbaar is voor de leden als voor het bredere publiek (o.a. in sommige bibliotheken). Uiteraard is ook deze site een manier om informatie tot bij het grote publiek te brengen en bovendien stellen de Vrienden van Cuba reeds meer dan dertig jaar een bibliotheek ter beschikking van het brede publiek met daarin honderden boeken en tijdschriften over en uit Cuba. Tenslotte ondersteunen we culturele activiteiten allerlei. Dit gaat van logistieke hulp over het ter beschikking stellen van tentoonstellingsmateriaal en films tot het zelf organiseren van tentoonstellingen en/of concerten