Kort Nieuws uit de Cubaanse Pers – Juni 2020

Bedreigingen.
De Cubaanse regering klaagde de bedreigingen aan tegen Cubaanse diplomaten in verschillende landen (VS, Mexico, Costa Rica, Antigua & Barbuda, Canada, Cyprus, Oostenrijk en Angola). De bedreigingen werden geuit in de weken volgend op de terroristische aanslag op de ambassade van Cuba in Washington, op 30 april jongstleden.
De regeringen van deze landen werden op de hoogte gebracht van deze bedreigingen.
Inzake de aanslag van 30 april blijft Washington in een medeplichtige stilte, zonder veroordeling of verwijzingen over dit gebeuren. Er werd tevens geen enkele actie genomen tegen personen of terroristische groepen die geweld tegen Cuba aanmoedigen.
Prensa Latina, 01/06/2020.

CubaBel vraagt einde van de blokkade.
CubaBel, de vereniging van Cubanen die in België verblijven, richte zich tot de Europese Unie met de eis actief tussen te komen bij de noordamerikaanse regering om een einde te stellen aan de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba.
Prensa Latina, 02/06/2020.

Overlijden van Pedro Trujillo.
Pedro Trujillo, stichter van de groep Moncada, is op 1 juni overleden in Havana. Pedro el Gordo, zoals men hem vriendschappelijk noemde, speelde fluit, saxofoon en quena. Gedurende de 40 jaar bestaan van de groep Moncada kreeg hij talrijke prijzen en erkenningsbetuigingen voor zijn carrière.
Granma, 02/06/2020.

Blokkade : nieuwe maatregelen.
Bruno Rodríguez, Cubaans minister van buitenlandse zaken, veroordeelde de nieuwe sancties door Pompeo, staatssecretaris van de VS, tegen 7 Cubaanse entiteiten : de financiële instelling Fincimex, drie hotels, 2 duikcentra en een marinapark voor toeristen. De lijst van de gestrafte instellingen haalt nu meer dan 200 entiteiten en hun dochtermaatschappijen, waaronder bedrijven, naamloze vennootschappen, de Speciale zone van Mariel, de ministeries van de FAR (Cubaans leger), van binnenlandse zaken, de PNR (politie), enz.
Cubadebate, 03/06/2020.

Raúl is 89.
Miguel Díaz-Canel, president van Cuba, feliciteerde Raúl Castro Ruz voor zijn 89e verjaardag : « Proficiat voor de 89e verjaardag van onze Generaal van het leger, Held van de Republiek Cuba, fundamentele protagonist van de Revolutie en de eigentijdse geschiedenis ».
Granma, 03/06/2020.

Medische brigade in Guinea.
Een brigade Henry Reeve, met 11 dokters en 10 verplegers, vertrekt naar Guinea. Cuba was reeds aanwezig in dit land in 2014, voor de strijd tegen de Ebola. Heden zijn meer dan 2.600 medewerkers, in 33 brigades, aanwezig in 26 landen, voor de bestrijding van de Covid-19. Zij komen bovenop de 28.000 Cubaanse gezondheidsspecialisten die reeds aan het werk waren in 59 landen, voor de pandemie begon.
Prensa Latina, 04/06/2020.

Terug naar huis.
Meer dan 3.500 Cubanen, geblokkeerd in 35 landen wegens de coronavirus, zijn terug in Cuba, dank zij humanitaire vluchten op punt gesteld door de Cubaanse regering. Na de nodige quarantainemaatregelen kunnen zij terug genieten van hun familie en vrienden.
ACN, 05/06/2020.

Brigade in Koeweit.
Een brigde van 96 dokters en 198 verplegers vertrekt naar Koeweit voor steun in de strijd tegen de Covid-19.
Cuba Sí, 06/06/2020.

Terug uit Italië.
De eerste Cubaanse medische brigade die tussenkwam in Italië, tegen de Covid-19, is terug in Cuba. De 35 artsen en 15 verplegers hielden 5.526 raadplegingen en meer dan 3.600 zorgtussenkomsten. Zij waren in Italië sinds 22 maart 2020. Zij werden met de nodige eerbetuigingen ontvangen bij hun terugkeer.
Cubadebate, 06/06/2020.

Silvio Rodríguez stelt zijn nieuwe plaat voor.
« Para la espera » is de laatste plaat van Silvio Rodríguez. Hij stelde ze voor op de belangrijkste digitale platforms. Er staan 13 liedjes op de plaat, waarvan 10 totaal nieuwe. Zijn plaat is opgedragen aan de nagedachte van verschillende vrienden : Tupac Pinilla Núñez, Juan Padron Blanco, Luis Eduardo Aute, Luis Sepúlveda, Marcos Mundstock en Óscar Chávez.
Granma, 10/06/2020.

Een boek aan huis.
« Libro a la Casa » is een initiatief van het Provinciaal Centrum van het boek en de literatuur in Havana. Via telefonische bestellingen brengt men een boek aan huis binnen de 72 uur. Het experiment zag het licht tijdens de pandemie en zal uitbreiding krijgen in gans de hoofdstad.
Tribuna de La Habana, 11/06/2020.

Een boek over de « Septeto Santiaguero ».
« Septeto Santiaguero. Nace un Lucero » werd voorgesteld in Santiago de Cuba. Fernando Dewar, directeur van het septeto, verklaarde : « Wij zijn gewoon platen te maken en optredens te verzorgen, maar een boek is echt zeer speciaal voor ons ». Deze groep bestaat nu 25 jaar en won twee Grammy’s Latino.
ACN, 12/06/2020.

Brigade in Turks &Caicos eilanden.
Een Cubaanse medische brigade van 20 specialisten is vertrokken naar de Turks & Caicos eilanden, om hulp te bieden in de strijd tegen de Covid-19.
Juventud Rebelde, 15/06/2020.

Bescherming van het milieu.
Volgens een studie van de Universiteit van Yale (VS) maakt Cuba deel uit van de tien landen in de wereld die het meest inzetten voor de bescherming van het milieu. De studie benadrukt o.a. : de beperking van CO2 gassen, beperking van het gebruik van pesticiden, bescherming van de gronden, de kwaliteit van het water in de rivieren, enz.
ACN, 18/06/2020.

Nog een agressie.
Marco Rubio, Ted Cruz en Rick Scott, drie VS-senatoren, bekend voor hun anticubaanse obsessie, hebben een wetsvoorstel ingediend om de landen die Cubaanse medische samenwerking aanvaarden op de lijst te zetten van de landen die aan mensenhandel doen. Volgens de Trumpmarionetten moet de alom erkende inzet van de Cubaanse gezondheidsspecialisten ten alle prijs gekelderd worden.
Granma, 19/06/2020.

Drie nieuwe brigades.
Drie nieuwe brigades van het contingent Henry Reeve zijn vertrokken naar Guinea Bissau, Martinique en Anguila. Het zijn nu 30 landen waar Cubaanse gezondheidspecialisten aanwezig voor de strijd tegen de Covid-19
Granma, 27/06/2020.

Verenigd Koninkrijk bedankt Cuba.
Antony Stokes, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Havana bedankte Cuba voor de versterking van strijd tegen de Covid-19 in Anguila, waar een Cubaanse brigade is aangekomen.
Prensa Latina, 26/06/2020.

Cubaanse dokters op Frans grondgebied.
De aankomst van een Cubaanse medische brigade in Martinique, de eerste op Frans grondgebeid, kreeg ruime aandacht in de pers. Het dagblad « Le Monde » bericht dat het een hulp is voor drie maand, van 15 dokters gespecialiseerd in pneumologie, radiologie, spoedtussenkomsten en infectieziektes. Frankrijk wordt aldus het derde Europese land, na Italië en Andorra, dat beroep doet op Cubaanse medische medewerkers.
Prensa Latina, 27/06/2020.

Lees “Kort Nieuws uit de Cubaanse Pers – Juni 2020” verder

Kort Nieuws uit de Cubaanse Pers

Mei 2020

Cubaanse verpleegsters in Trinidad-Tobago.
Een Cubaanse medische brigade van 11 verpleegsters is vertrokken naar Trinidad-Tobago, om steun te bieden aan de behandeling van patiënten met Covid-19. Dit is het eerste contingent Henry Reeve uitsluitend bestaande uit vrouwen, die ingezet worden in de diensten van intensieve zorgen.
Deze brigade, de 25e, brengt het aantal medisch personeel ingezet tegen de Covid-19 in landen van Europa, Latijns Amerika, de Caraïben, Afrika en het Midden-Oosten op meer dan 2.000 medewerkers.
Prensa Latina, 01/05/2020.

 

Medische samenwerking.
Meer dan 30.000 beroepsmensen uit de medische sector zijn aan het werk in een zestigtal landen in de wereld. Bruno Rodríguez, Cubaans minister van buitenlandse zaken, benadrukte dat zij de gezondheid verdedigen als een mensenrecht. Cuba heeft medewerkers in 60 landen in Afrika, het Midden Oosten, Azië, Latijns Amerika en de Caraïben.
Prensa Latina, 07/05/2020.

Cubaanse jeugd moet zwijgen.
De dag van de terroristische aanslag tegen de Cubaanse ambassade in Washington heeft Twitter verschillende rekeningen geblokkerd die gelinkt zijn aan de UJC (Unie van de Jong Communisten).
Zo o.a. deze van de vereniging (@UJCuba) en van de eerste secretaris ervan, Diosvany Acosta (@AcostaDiosvany), die als cadeau een valse rekening bovenop kreeg (@DiosvanyAcosta). Alle rekeningen verbonden met de UJC werden gesloten. De Cubaanse jeugd mag zich niet uitspreken over een terroristische aanslag ?
Juventud Rebelde, 12/05/2020.

Etenswaren en medicijnen : 56 jaren verbod.
Het is 56 jaren geleden dat de noordamerikaanse president Lyndon Johnson aan alle landen in de wereld het  verbod oplegde medicijnen en etenswaren te verkopen aan Cuba. De eerste sancties tegen de Cubaanse Revolutie werden goedgekeurd in 1960, en namen uitbreiding in februari 1962. En op 14 mei 1964 viel het verbod om medicijnen en etenswaren aan Cuba te leveren.
Prensa Latina, 14/05/2020.

Bebossingsgraad blijft stijgen.
In 2019 haalde de bebossingsgraad in Cuba 31,66 %, een groei met 17.420 hectaren. Het streefdoel is 33 % in 2030, om tegemoet te komen aan de doelstellingen voor de duurzame ontwikkeling.
ACN, 16/05/2020.

Cubaanse artsen in Peru.
85 Cubaanse artsen vertrekken naar Peru om de strijd aan te gaan tegen de Covid-19. De periode stemt overeen met de 50e verjaardag van de Cubaanse medische samenwerking met Peru, na de grote aardbeving op 31/05/1970. In 1991 vertrok ook een brigade voor de strijd tegen een cholera epidemie. En in 2017 hielpen een hondertal brigadisten de slachtoffers van een aardbeving in dit land.
Cubadebate, 18/05/2020.

54.000 Covid-19 patiënten wereden behandeld.
Meer dan 31.000 Covid-19 patiënten werden behandeld  door de deelnemers van de brigades Henry Reeve, bestaande uit 2.579 specialisten, ingezet in 24 landen. Daarnaast kregen   23.000 patiënten een behandeling door de medische brigades die la voor de crisis aanwezig waren in 59 landen, met een totaal van 28.000 beroepsmensen van de gezondheidssector.
Prensa Latina, 22/05/2020.

Eerste brigadisten terug naar Cuba.
13 specialisten die deelnamen aan de hulp tegen de Covid-19 in Andorra, keren terug naar huis, gezien de gunstige evolutie in dit land. 26 specialisten zullen verder diensten leveren in Andorra.
Prensa Latina, 27/05/2020.