Cuba: bouwen – heropbouwen – verfraaien

Wim Leysens

“Huisvesting is een groot probleem in heel Cuba; jaarlijks investeert het land miljoenen nationale pesos in de bouw van nieuwe woningen of het herstel van oude woningen. Maar als daar een storm als Irma bovenop komt, ja…”. Aan het woord is Lourdes Ochoa Obreu, gewezen parlementslid en momenteel medewerkster van de Provincieraad van Havana.

Lees “Cuba: bouwen – heropbouwen – verfraaien” verder

Cuba is arm, maar wie of wat is daarvoor verantwoordelijk ?

Castro of 50 jaar economische blokkade door de VS ?

door Helen Yaffe
Vertaling: Agnes Hollanders voor Vrienden van Cuba – Antwerpen.

Het gebeurt uiterst zelden dat er van een wetenschapster van de prestigieuze London School of Economics(Department Economic History) in een solidaire bijdrage haar licht laat schijnen over Cuba. Helen Yaffe is auteur van een boek over de belangrijke problemen van de overgang naar het socialisme en het debat hierover in Cuba ten tijde van Che. De oorspronkelijke (Engelstalige) bijdrage en haar blog vind je hier. Helen Yaffe is onderzoekster economische geschiedenis aan de London School of Economics (LSE), auteur van “Che Guevara: The Economics of Revolution” (2009) en medebeheerder van een gezamenlijk project “Latijns Amerika en de Caraïben – de toenadering tussen de VS en Cuba : Building Resilience in a Transition Economy”.

Niet alleen werd Fidel Castro vanaf het begin afgeschilderd als een “nietsontziende dictator”, maar ook na zijn dood in november 2016 waren de negatieve commentaren niet uit de lucht. Men had het over “wanbeheer in de Cubaanse economie” en de daaruit voortvloeiende “extreme armoede” van de gewone Cubanen.

Fidel Castro werd en wordt vaak met de vinger gewezen voor de slechte economische toestand in zijn land, maar door het langdurige VS-embargo en de vraag wat een economie nu eigenlijk succesvol maakt, ligt de kwestie veel ingewikkelder, zegt Helen Yaffe.

Lees “Cuba is arm, maar wie of wat is daarvoor verantwoordelijk ?” verder

Gezondheid is geen koopwaar!

Dr. Dailet Lobaina ontvangt een jonge moeder en haar kindje bij het gezondheidscentrum aan de monding van de Yumurí in Mata-Guandao, een afgelegen gebied bij Baracoa, in het uiterste oosten van Cuba. Dr Lobaina en de verpleegkundigen van het gezondheidscentrum bezoeken elke week per roeiboot een aantal patiënten in gehuchten stroomopwaarts in het binnenland. Foto: Yudy Castro Morales, reportage in Granma, 20 november 2015.

Enkele maanden geleden berichtten we in de Cuba Sí over het tekort aan geneesmiddelen in de Cubaanse apotheken. Sindsdien keert de bevoorrading dank zij enkele gepaste maatregelen geleidelijk weer terug tot een aanvaardbaar niveau.

Lees “Gezondheid is geen koopwaar!” verder

HET CUBAANSE EPOS , door Claudio Katz( deel 3)

Staatseigendom en coöperatieven

Over de hervormingen wordt intensief gedebatteerd in Cuba. Dit is in tegenspraak met het beeld dat het buitenland hierover heeft, met name dat er unanimiteit of zelfs stilte zou zijn. Alle mythes over de afwezigheid van debat en discussie zijn gebaseerd op onwetendheid. Binnen dit debat hebben zich drie verschillende stromingen ontwikkeld. Eén ervan benadrukt het behoud van de staat als uiteindelijk beslissingsorgaan. Een andere stroming wil nog meer markgerichte hervormingen. Een derde, die de zelfbeherende aanpak aanhangt, wil dat de coöperatieven worden uitgebreid.

Lees “HET CUBAANSE EPOS , door Claudio Katz( deel 3)” verder

HET CUBAANSE EPOS(deel 2), door Claudio Katz

DE CUBAANSE REVOLUTIE EN DE HERVORMINGEN : EEN ANALYSE

Van de Argentijnse economist Claudio Katz publiceren we in vertaling een tweede uittreksel uit een in Cuba, Latijns-Amerika en daarbuiten wijdverspreide kritische analyse. Claudio Katz is economist, professor aan de universiteit van Buenos Aires en lid van de EDI [Linkse Groep van Economisten].

Vertaling: Agnes Hollanders.

Drie problemen

De aanpassingen die Cuba moet doorvoeren zijn noodzakelijk ten gevolge van drie lange termijn-veranderingen.

Om te beginnen heeft de ineenstorting van de USSR de geopolitieke realiteit zodanig gewijzigd dat de ganse productiestructuur werd aangetast. Cuba had een economie opgebouwd met het oog op belangrijke antikapitalistische overwinningen op wereldschaal en zo niet, dan toch zeker in de Latijns Amerikaanse regio. Cuba was er altijd van uit gegaan dat het socialisme opbouwen, alléén op het eiland Cuba, onmogelijk zou zijn. Om die reden zocht Cuba samenwerking en complementariteit met zijn partners in Oost-Europa. Die connecties combineerde het met de hoop op een opeenvolging van revolutionaire overwinningen in Latijns Amerika. Lees “HET CUBAANSE EPOS(deel 2), door Claudio Katz” verder