Antwoord van Cuba op de crisis: mobilisatie voor productie en gezondheidszorg

Erik Wils, 12 mei 2020

Zondag 10 mei.
De Belgische gezondheidsdiensten melden dat de vorige dag “slechts” 75 mensen aan COVID-19 overleden zijn, een “bemoedigend” cijfer, zo verzekeren ze ons, gelet op de dalende trend. Het totaal aantal doden gaat richting 9.000.
Op 10 mei is 77 het aantal coronadoden in Cuba, niet op één dag, maar in totaal sinds het begin van de pandemie.
Hoe is dit verschil te verklaren? Lees “Antwoord van Cuba op de crisis: mobilisatie voor productie en gezondheidszorg” verder

EEN CRIMINEEL CYNISME

De wereld ondergaat een crisis die blind alle landen en alle werelddelen treft. Deze crisis geeft aanleiding tot solidariteit, onderlinge hulp, gezamenlijke inspanningen om deze meedogenloze en moordende pandemie te bestrijden. Persoonlijkheden van verschillende overtuigingen, zoals de secretaris-generaal van de UNO, de secretaris van WGO, de Paus, leiders van de Europese Unie, roepen op tot solidariteit. Lees “EEN CRIMINEEL CYNISME” verder

Cuba zet een diplomatiek offensief in om een ongunstig klimaat te counteren

De verscherping van het Amerikaanse embargo, de terugkeer van Cuba vijandige regeringen in Latijns-Amerika, maar ook de endogene zorgwekkende economische en sociale toestand zetten Cuba aan tot een nieuw internationaal diplomatiek offensief.

Cubaans medisch personeel verlaat Brazilië

Lees “Cuba zet een diplomatiek offensief in om een ongunstig klimaat te counteren” verder

Een nieuwe Grondwet voor Cuba.

Voor welk soort overgang ?                            

In Cuba komen de raadplegingen over het nieuwe ontwerp van Grondwet in hun eindfase. Op 15 november is de discussieperiode afgesloten, de Nationale Vergadering zal dan de eindtekst opmaken, die vervolgens in februari 2019 aan de bevolking per referendum wordt voorgelegd.

Janette Habel
03/11/2018

 

De huidige toestand in Cuba vereist meer dan ooit een grondige analyse. Belgische solidariteitsorganisaties schieten daarin meestal schromelijk tekort of zijn bijzonder eenogig op dat vlak. Al te vaak en met de beste intenties beperken “vrienden van Cuba” zich tot een kritiekloos en mager napraten van officiële communiqués of een apologetische houding, uit angst de tegenstrever al te veel munitie te geven.
Deze opstelling verhindert een dieper inzicht in de politieke, economische en sociale uitdagingen/problemen waar de Cubanen voor staan. Het maakt ook het debat in onze contreien over de toekomst van het Cubaanse experiment en het socialisme in het algemeen bijzonder mager. Dit in schril contrast met de heropleving van het kritisch debat in Cuba zelf.

Lees “Een nieuwe Grondwet voor Cuba.” verder

Een nieuwe Grondwet voor Cuba

In juli 2018 presenteerde Homero Acosta het ontwerp van een nieuwe Cubaanse Grondwet voor de afgevaardigden van de Staatsraad: De volksraadpleging waaraan het ontwerp van de Grondwet wordt onderworpen wordt een oefening in democratie zonder voorgaande in geen enkel land ”, stelde hij.
Homero Acosta is secretaris van de Staatsraad en lid van de Commissie die het document opstelde.
De raadpleging van de bevolking in Cuba is inmiddels van start gegaan.
Hieronder een samenvatting van Acosta’s interventie op basis van het verslag in de officiële Cubaanse pers .

Sinds 2013 wordt er gewerkt aan dit ontwerp rekening houdende met eerdere ervaringen in Cuba, maar ook met Grondwetten uit andere Latijns-Amerikaanse, Aziatische, Europese en Afrikaanse staten. Lees “Een nieuwe Grondwet voor Cuba” verder