EEN CRIMINEEL CYNISME

De wereld ondergaat een crisis die blind alle landen en alle werelddelen treft. Deze crisis geeft aanleiding tot solidariteit, onderlinge hulp, gezamenlijke inspanningen om deze meedogenloze en moordende pandemie te bestrijden. Persoonlijkheden van verschillende overtuigingen, zoals de secretaris-generaal van de UNO, de secretaris van WGO, de Paus, leiders van de Europese Unie, roepen op tot solidariteit.
Cuba heeft zich totaal ingezet voor deze internationale solidariteit. Meer dan 800 Cubaanse specialisten zijn aanwezig in 18 landen om de strijd aan te gaan tegen de COVID-19. In Italië, Andorra, Venezuela, Nicaragua en in een twaalftal landen van de Caraïben, in Togo en Angola. Zij versterken en vervoegen in veel landen de Cubaanse medische ploegen die reeds sinds jaren aan het werk zijn in tientallen landen, reeds lang voor deze crisis.
Indruisend tegen deze humanistische en internationalistische golf geven anderen blijk van een crimineel cynisme zonder grenzen. De Verenigde Staten houden de blokkade tegen Cuba in stand en versterken ze bestendig, een blokkade die nu bijna zestig jaar van toepassing is. En die ze nu doordrijven tot nooit gekende limieten.
Terwijl de Trump-administratie het hoofd moet bieden aan duizenden zieken en doden, twijfelt zij geen ogenblik om Cuba de toegang te beletten tot medisch materiaal van vitaal belang in de strijd tegen de COVID-19. Daarnaast komt een lastercampagne tegen de internationalistische artsen, en wordt druk uitgeoefend op verschillende landen om elke hulp aangeboden door Cuba te weigeren.
Alibaba, de Chinese reus, kondigde een donatie aan voor de VS van 500.000 snelle detectiekits van de COVID-19 en een miljoen beschermingsmaskers. Kort daarna (16 maart) komen leveringen aan in Luik, in Ethiopië, in Italië en in Spanje. Op 24 maart kondigt Jack Ma, de stichter van Alibaba, een donatie aan voor 24 landen in Latijns Amerika, waaronder Cuba.
Maar eind maart valt het bericht dat de noordamerikaanse vervoermaatschappij, gelast met het vervoer van dit materiaal, beschermingsmaskers, detectiekits, ventilatoren, een materiaal van vitaal belang in de huidige omstandigheden, weigert het transport te verzekeren, op basis van de reglementeringen van de economische, commerciële en financiële blokkade door de VS opgelegd aan Cuba.
De criminele pesterijen gaan nog verder op 11 april. Vyaire Medical Inc., een noordamerikaans bedrijf, koopt twee fabrikanten op van artificiële ademhalingstoestellen, IMT Medical AG en Acutronic, leveranciers van Medicuba (de Cubaanse invoermaatschappij van medisch materiaal). De hakbijl valt onmiddellijk, en direct na de aankoop stopt Vyaire Medical Inc. elke commerciële verhandeling met Medicuba.
Is het mogelijk het cynisme nog verder te drijven, als iedereen weet dat de ademhalingstoestellen een sleutelfunctie betekenen in de strijd tegen de pandemie, voor de zwaarst getroffen gevallen. Een crimineel cynisme, en laat ons niet vergeten dat de Verenigde Staten reeds meer dan vijftig jaar elke uitvoer van geneesmiddelen naar Cuba verbieden.
Terwijl de Cubaanse medische brigades in de ganse wereld strijden tegen de pandemie, bevestigen deze twee recente maatregelen enkel de agressieve en onwettelijke politiek van de Trump-administratie tegen Cuba.
De feiten spreken voor zichzelf. Elke bijkomende commentaar is overbodig.

Freddy Tack
Vice-voorzitter van de VZW De Vrienden van Cuba.
15 april 2020.