Vaarwel Compañera Irma

Beste vrienden,

We moeten u droevig nieuws melden: op 90-jarige leeftijd is vorige maandag Irma De Clerck overleden, gedurende 60 jaar één van de meest actieve militanten in Antwerpen en België van de solidariteit met Cuba.

Samen met haar echtgenoot Jakke Schelfhout was Irma van het begin van de jaren 1960 lid van de Belgisch-Cubaanse Vereniging, de eerste solidariteitsvereniging hier te lande met de Cubaanse revolutie. In oktober 1962 betoogden ze mee tegen de dreigende inval van de Verenigde Staten in Cuba tijdens de zogenaamde rakettencrisis.

In 1969 was Irma stichtend lid van de Vrienden van Cuba en als zodanig werd ze in november vorig jaar nog gehuldigd bij de viering van de 50ste verjaardag van onze vereniging.

Alles samen heeft Irma 14 keer Cuba bezocht en daar een indrukwekkend netwerk opgebouwd, waarlangs een belangrijk deel van de Belgische en Antwerpse solidariteit met de Cubaanse revolutie kon georganiseerd worden.

In Antwerpen was Irma ruim 30 jaar lid van het bestuur van onze vereniging, en vooral, tot een stuk in de 21ste eeuw,  één van de meest actieve “gezichten” van de Vrienden van Cuba.

Zowel gekende personaliteiten als “anonieme” studenten uit Cuba in Antwerpen opvangen, hulpgoederen en fondsen verzamelen, praatcafés organiseren, bij elke gelegenheid de Cubaanse revolutie verdedigen, individuele mensen praktische info geven over Cuba en overtuigen om bij de vereniging aan te sluiten en lid te blijven,… Irma deed het allemaal — met veel passie en tegelijk zonder de zaken op Cuba mooier voor te stellen dan ze zijn.

Dit alles combineerde Irma met een carrière in het onderwijs en met drukke activiteiten in de partijpolitiek, in allerlei lokale verenigingen, en in de internationale solidariteit met Vietnam, Nicaragua en andere landen. Ze vertegenwoordigde de Vrienden van Cuba ook jarenlang in de adviesraad ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen.

De laatste vijf jaar werd het moeilijker voor Irma om nog aan onze activiteiten deel te nemen. Bij gesprekken over de telefoon en in haar appartement in Deurne, waar we altijd welkom waren, konden we haar blijvende belangstelling voor Cuba en voor de werking van de vereniging vaststellen. In mei vorig jaar heeft ze nog deelgenomen aan de nationale algemene vergadering van de Vrienden van Cuba die toen in Antwerpen plaatsvond.

Nu, dinsdag 10 maart, vindt de afscheidsplechtigheid plaats op het Schoonselhof, samenkomst omstreeks 10 u. in de Aula Chrysant te Antwerpen.
Met solidaire groet,
Voor de Vrienden van Cuba – Antwerpen

Koen Meul
Alexandra Dirckx
Erik Wils
Wim Leysens