Latijns-Amerikaanse Mars tegen het Neoliberalisme.

Het is een understatement te melden dat vandaag een groot deel van Latijns-Amerika in opstand is: Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina en noem maar op.

Daarom nodigen we iedereen uit deel te nemen de “Latijns-Amerikaanse Mars tegen het neoliberalisme” die doorgaat zondag 15 december 2019 van 14:00 – 17:30 vanop het Carrefour de l’Europe tot aan het Luxemburg plein.
Het is zo dat de afgelopen weken bijna elk weekend werd gemanifesteerd door Latijns-Amerikanen voor het Centraal-Station in Brussel en het is geen geheim dat onze broeders en zusters uit de Chileense diaspora daarbij steeds vooraan staan. En niet enkel daar, maar ook  in de verdediging van de Cubaanse verworvenheden.
Gelieve deze oproep te verspreiden.

Hieronder de oproep.
De open aderen van Latijns-Amerika, eerst was er het koloniaal imperialisme, daarna het interventionistisch imperialisme van de Verenigde Staten en het IMF (Internationaal Monetair Fonds).

Met kogels en bloedvergieten veranderden ze Chili in een neoliberaal laboratorium, een gedroomd model voor de eigenaars van kapitaal.
Ze privatiseerden alles, van het land tot het water, maakten de staat als borg voor sociale rechten tot een onderdanige staat. Vakbonden werden ontbonden en natuurlijke hulpbronnen werden verkocht aan de hoogstbiedende. Het BBP (Bruto Binnenlands Product) steeg, maar tegelijk het niveau van ongelijkheid en uitbuiting.

Ze schilderden Chili af als een rolmodel, een voorbeeld voor de rest van het continent. Sommigen trapten in de val, andere landen verzetten zich nog steeds. De waarheid is dat de onzichtbare handvan het liberalisme nooit werkte, het heeft alleen de rijken rijker gemaakt en de armen armer.

De sociale mobilisatie van de laatste weken, zowel in Chili als in andere Latijns-Amerikaanse landen en in de wereld, tonen een diepe onvrede tussen burgers en de instellingen die hen regeren in dit neoliberale systeem. Chili, Colombia, Ecuador, Brazilië, Frankrijk, Libanon, Argentinië, Perú, … Wat hebben deze landen gemeen?

Een diepe onvrede met het heersende systeem.
Een opleiding van slechte kwaliteit voor een veel te hoge prijs, minderwaardige gezondheidsvoorzieningen, ellendige pensioenen en hoge werkloosheid zijn aanwijzingen dat er een duidelijk sleet zit op de wijze waarop macht wordt verdeeld in onze samenleving. We stellen vast dat er een globale samenleving is die niet langer bereid is om misbruik en repressie door instellingen die al tientallen jaren of zelfs eeuwen de macht hebben te blijven tolereren. Het model waardoor een minderheid het grootste deel van de middelen bezit loopt ten einde.
Het handhaven van dit neoliberaal model steunt vaak op repressie en geweld, maar ze hebben al zoveel weggenomen van de mensen dat ze ook hun angst hebben weggenomen.

Vandaag heeft de neoliberale dreiging ook Europa bereikt en dreigen ze de sociale rechten en garanties te vernietigen waar arbeiders eeuwen lang voor hebben gevochten.
Een Facebookbericht met enige uitleg over de mobilisatie en objectieven vindt je hier: Marcha Latinoamericana contra el neoliberalismo.