Syndicale solidariteit internationaal opbouwen

Overgenomen uit De Nieuwe Werker(ABVV)

Van 8 tot 11 juli organiseerde ABVV Horval(Voeding, Horeca, Diensten) voor haar partners in de Latijns-Amerikaanse suiker- en drankensector een colloquium in Santa Clara, Cuba. Dit is de plek waar Che Guevara de revolutie begon. Evenveel vrouwen als mannen uit zeven landen namen deel.

 • Doel van de conferentie: versterking van vakbonden in de suiker- en drankensector via uitwisseling van ervaringen en om nieuwe politieke strategieën uit te werken.
  Schendingen van syndicale vrijheden werden in kaart gebracht en de arbeidsrechten bij multinationals werden uitvoerig besproken. Een gezamenlijke brief naar de CEO van AB Inbev werd verstuurd. Dit Belgisch
  bedrijf trekt zich niets aan van werknemersrechten in Latijns-Amerika, waar werknemers meermaals met de dood werden bedreigd.
  De boodschap werd duidelijk weergegeven in de slotverklaring van het colloquium. Wij zullen blijven strijden tegen deze neoliberale praktijken, die een impact hebben op werknemers wereldwijd.
  Wij strijden voor:
  – de ontwikkeling van regionale strategieën om het neoliberalisme te bestrijden, waarbij vakbondseenheid het tegengif wordt voor de heerschappij van transnationale ondernemingen;
  – de rapportering van bedreigingen tegen, arrestaties van en moorden op vakbondsleiders over de hele wereld;
  – de bouw van internationale vakbondsallianties langs de productieketen, die barrières worden voor de schadelijke effecten van transnationale praktijken;
  – empowerment van vrouwen en participatie van jongeren en hierbij actie ondernemen om discriminatie op de werkplek te bestrijden;
  – de implementatie van wereldwijde vakbondsinitiatieven om het milieu te beschermen en de impact van klimaatverandering te beperken, in het besef dat vooral werknemers erdoor worden getroffen.

Het colloquium erkende dat de Cubaanse overheid werknemers beschermt tegen de schadelijke praktijken van transnationale ondernemingen. De deelnemers dringen er sterk op aan dat de illegale en criminele blokkade van Cuba door de Verenigde Staten wordt opgeheven. Een schrapping van de wet-Helms-Burton hoort hier ook bij. Die wet versterkte eind jaren ’90 het economisch embargo tegen het eiland.
De algemene boodschap is duidelijk: de syndicale vervolgingen (zoals de aanklacht in Peru voor terrorisme), de onderdrukkingen en zelfs de moorden kunnen onze vakbonden niet vleugellam maken.

Tangui Cornu

Wij bedanken alle organisaties die dit event mee mogelijk maakten:
FOS – Solsoc – ISVI