Cubaanse gezondheidswerkers leveren hulp aan Mozambique na cycloon

Cubaanse dokter aan het werk in Mozambique na de inslag van cycloon Idai (foto: Brigada médica cubana en Mozambique)

Na de verwoestende inslag van cycloon Idai op 14 maart stuurde de Cubaanse regering een brigade van 40 gezondheidswerkers en een veldhospitaal naar het Afrikaanse land Mozambique. Het veldhospitaal werd op 30 en 31 maart opgebouwd nabij de zwaar getroffen stad Beira in de provincie Sofala. Vanaf 1 april worden er per dag meer dan 400 zieken en gewonden verzorgd.
Deze noodhulpbrigade komt bovenop de meer dan 270 Cubaanse artsen en verpleegkundigen die al in Mozambique waren in een permanente brigade om verzorging en gezondheidsopvoeding te verstrekken aan arbeiders en boeren. De Cubanen sloten zich onmiddellijk na de ramp aan bij de eerste hulpverlening en bij het herstellen van beschadigde hospitalen en dokterspraktijken.
Bijna 900 mensen stierven in Mozambique, Zimbabwe en Malawi door regen en overstromingen. De stormvloed liet een gebied van 120 op 25 kilometer onderlopen rond de kuststeden van Mozambique. Honderdduizenden mensen verloren hun huizen en gewassen – bijna 90 procent van Beira, waar 500.000 mensen wonen, werd beschadigd of vernield – en mensen worden geconfronteerd met de dreiging van een cholera-epidemie en andere ziekten.
De sociale ramp werd nog versterkt door een erfenis van imperialistische onderontwikkeling en uitbuiting in een van de armste landen ter wereld – ook al heeft het rijke landbouwgrond en enorme voorraden steenkool en aardgas.
“Jullie zijn best geplaatst om de internationalistische verbintenis van Cubaanse gezondheidswerkers te vervullen,” zei de Cubaanse minister van Volksgezondheid José Ángel Portal Miranda tegen de leden van de noodhulpbrigade bij hun vertrek naar Mozambique.
De brigade maakt deel uit van het internationaal vrijwilligerscontingent “Henry Reeve” van dokters gespecialiseerd in noodsituaties en epidemies. Dit Henry Reeve-contingent – vernoemd naar een jonge strijder uit de VS die zich aansloot bij en stierf in de strijd van het Cubaanse volk tegen het Spaanse kolonialisme in de jaren 1870 – werd opgericht in 2005.
“Het is mijn eerste [medische] missie in het buitenland en ik ben er erg trots op dat het met het Henry Reeve contingent is”, zei verpleegkundige José Luis Díaz. “Hulp verlenen in een rampgebied betekent veel voor mij.”
Meer dan de helft van de leden van de brigade heeft al eerder in medische missies gediend – sommige meer dan eens – in andere landen. De revolutionaire regering van Cuba heeft missies om medische zorg te verlenen tot een speerpunt van haar internationale solidariteit gemaakt, waaronder het helpen leiden van de strijd tegen de ebola-epidemie in Afrika in 2014-2015.
“De rijkste en meest ontwikkelde samenlevingen, geregeerd door consumentisme en winstbejag, hebben van de gezondheidszorg een doodgewone business gemaakt, die ontoegankelijk is voor de armste lagen van de bevolking”, legde Fidel Castro in 2005 uit aan de stichtende leden van het contingent. Vanaf het begin van de Cubaanse Revolutie, zei hij, hebben de arbeiders en boeren het als een plicht gezien om dit soort solidariteit te betuigen, “sinds Cuba zijn eerste brigade [in 1963] naar Algerije stuurde, een land dat zich net bevrijd had van het kolonialisme na een heroïsche onafhankelijkheidsstrijd”.
Er zijn momenteel meer dan 50.000 Cubaanse artsen, verpleegkundigen en medisch technici in meer dan 65 landen over de hele wereld.
(gebaseerd op een artikel van Róger Calero in The Militant: Cuban health workers deliver aid to cyclone-hit Mozambique)