Waarheen met de solidariteit in 2018-2019?

Een balans en de uitdagingen

Hieronder brengen we verslag van de tussenkomst van Noemi Rabaza Fernandez, vicevoorzitter van het Cubaans Instituut voor vriendschap onder de volkeren (ICAP). Voor de pers bracht zij in januari verslag uit over de resultaten van de solidariteit met Cuba in de verschillende landen en gaf zij een beeld van de vooruitzichten en uitdagingen waar de solidariteitsbeweging voor staat.
Vertaling en samenvatting voor VVC-Antwerpen: Koen Meul.

Het solidariteitswerk met Cuba vervolmaken in de context van de huidige internationale situatie, zal een van de grote uitdagingen zijn die vrienden en aanhangers van de Cubaanse Revolutie zichzelf voor 2019 stellen in de hele wereld. Op het voorplan staat de noodzaak om meer jongeren te integreren en het aantal organisaties te verhogen.

 Enkele cijfers over de solidariteitsbewegingen met Cuba in 2018.
- 2011 vriendschapsverenigingen in 159 landen
- 124 verenigingen van Cubanen in 85 landen
- 70 verenigingen van buitenlandse afgestudeerden in Cuba in 57 landen
- 35 solidariteitsbijeenkomsten met Cuba, waaronder een Europese continentale bijeenkomst, een Noordse regionale bijeenkomst en 33 nationale bijeenkomsten in 24 landen.

De inspanningen werden uiteraard gericht op het verlenen van blijvende steun en bijstand in de strijd om een einde te maken aan de criminele economische, commerciële en financiële blokkade die de Verenigde Staten bijna 60 jaar geleden aan Cuba hebben opgelegd en voor de teruggave van het grondgebied dat wederrechtelijk wordt bezet door de Amerikaanse marinebasis in Guantánamo Bay.

De belangrijkste strijd ligt vandaag in het geven van tegengas aan mediacampagnes die proberen het succes van het Cubaanse project in diskrediet te brengen.
“Wij hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we meer jongeren aantrekken voor de zaak, waar Cuba voor staat, hetgeen vandaag lastig is door de trend om de nieuwe generaties onder een culturele kolonisering te vervreemden en om hen afstand te doen nemen van mogelijke veranderingen, die tegen het kapitalisme ingaan”, zei Noemi Fernandez. In die zin moet ook speciale aandacht worden besteed aan de buitenlandse beursstudenten die aan Cubaanse universiteiten studeren, zodat deze jonge beroepsmensen na hun afstuderen zich kunnen aansluiten bij solidariteitsorganisaties en een positieve impact hebben op solidariteitsbewegingen over de hele wereld. Zij kunnen ook de communicatiemiddelen en -acties versterken in de strijd tegen inmenging vanuit het buitenland en tegen de politieke en ideologische subversie, en dragen bij aan het verspreiden en kenbaar maken van de activiteiten van solidariteitsgroepen voor steun aan de rechtvaardige doelen van andere volkeren over de hele wereld.
“Onze revolutionaire pers speelt een essentiële rol in het verspreiden van de waarheid over Cuba, niet alleen via de traditionele media, maar ook via online discussiefora, blogs, sociale netwerken en andere alternatieve media, die weerklank geven aan vieringen en evenementen die we met ICAP organiseren. De pers is vandaag onze belangrijkste bondgenoot” zo zei Fernandez nog.

Een bemoedigend resultaat in 2018 was alvast een aangroei met 15 nieuwe solidaire organisaties in vergelijking met 2017, op een totaal van 2.011 verenigingen. Alles samen organiseerden die verenigingen in de loop van het jaar meer dan 3.800 activiteiten in 131 landen.Op het internationale kamp Julio Antonio Mella , in de gemeente Caimito, van de provincie Artemisa, nemen leden van de 25e Zuid-Amerikaanse Solidariteitsbrigade deel aan een uitgebreid activiteitenprogramma

De acties tegen de blokkade bereiken steeds meer mensen in parlementen, bij vakbonden, onder gekende persoonlijkheden en intellectuelen van diverse landen. Ook evenementen in verband met de 65ste verjaardag van de aanval op de Moncada-kazerne (26 juli 1953), met de 92ste verjaardag van de geboorte van Fidel (13 augustus 1926) of met de herdenking van de 45e verjaardag van het bezoek van Fidel aan de Vietnamese loopgraven springen in het oog.
Van bijzonder belang waren zeker de solidariteitsdagen van september in Washington, waarin de realisaties van het Cubaans onderwijs werden voorgesteld aan leden van het US- Congres. Amerikaanse senatoren kregen details over de Cubaanse alfabetiseringscampagne in Cuba zelf en in andere landen, over de ontwikkeling van een inclusief en gratis onderwijs voor 100% van de bevolking. en over de opleiding op Cuba van artsen uit derdewereldlanden op de Latijns-Amerikaanse Medische School, die al meer dan 29.000 jonge mensen heeft opgeleid, waaronder 100 uit de Verenigde Staten. Tegelijkertijd werd ook een “Tenemos Memoria” (We hebben een geheugen) – dag gehouden om de wereld uit te leggen welke schade is veroorzaakt door de onrechtvaardige blokkade, die in bijna zes decennia heeft geleid tot verliezen voor de Cubaanse economie, geschat op meer dan 933,678 miljard dollar (rekening houdend met de devaluatie van de dollar ten opzichte van de waarde van goud op de internationale markt). Deze activiteiten boden telkens ook een gelegenheid om de slachtoffers van het USA-terrorisme tegen Cuba te huldigen.

Een andere manier om de Cubaanse realiteit te leren kennen is naar het eiland te komen via het reisbureau Amistur, onder voogdij van ICAP( Instituut voor vriendschap onder de volkeren) dat het politiek toerisme bevordert en dat thematische bezoeken begeleidt aan het Cubaanse maatschappelijk middenveld. In dat kader brachten het afgelopen jaar 144 groepen, in totaal meer 5.000 mensen, uit ongeveer 30 landen een bezoek aan Cuba, waarbij meer bezoekersgroepen onmogelijk waren als gevolg van de maatregelen van de regering Trump.

Nadrukkelijk dienen de ondersteunende activiteiten in verband met de nieuwe Cubaanse grondwet vermeld die door vrienden in de solidariteitsbeweging werden uitgedragen. Zij kregen gedetailleerde informatie over de Cubaanse aanpak van de Grondwetswijziging. Zo konden diverse mediamanipulaties gecounterd worden, zoals o.m. het geval was bij de terugkeer van Cubaanse artsen uit Brazilië naar aanleiding van de dreigende en minachtende verklaringen van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.
Het werk, dat de groepen in de solidariteit verzetten speelt bijgevolg een essentiële rol bij het ondersteunen en herbevestigen van het socialistisch karakter van de Cubaanse revolutie.

Bron: http://fr.granma.cu/cuba/2019-01-24/defis-pour-le-mouvement-de-solidarite-avec-cuba-en-2019