Een nieuwe Grondwet voor Cuba.

Voor welk soort overgang ?                            

In Cuba komen de raadplegingen over het nieuwe ontwerp van Grondwet in hun eindfase. Op 15 november is de discussieperiode afgesloten, de Nationale Vergadering zal dan de eindtekst opmaken, die vervolgens in februari 2019 aan de bevolking per referendum wordt voorgelegd.

Janette Habel
03/11/2018

 

De huidige toestand in Cuba vereist meer dan ooit een grondige analyse. Belgische solidariteitsorganisaties schieten daarin meestal schromelijk tekort of zijn bijzonder eenogig op dat vlak. Al te vaak en met de beste intenties beperken “vrienden van Cuba” zich tot een kritiekloos en mager napraten van officiële communiqués of een apologetische houding, uit angst de tegenstrever al te veel munitie te geven.
Deze opstelling verhindert een dieper inzicht in de politieke, economische en sociale uitdagingen/problemen waar de Cubanen voor staan. Het maakt ook het debat in onze contreien over de toekomst van het Cubaanse experiment en het socialisme in het algemeen bijzonder mager. Dit in schril contrast met de heropleving van het kritisch debat in Cuba zelf.

Lees “Een nieuwe Grondwet voor Cuba.” verder