Gezondheid is geen koopwaar!

Dr. Dailet Lobaina ontvangt een jonge moeder en haar kindje bij het gezondheidscentrum aan de monding van de Yumurí in Mata-Guandao, een afgelegen gebied bij Baracoa, in het uiterste oosten van Cuba. Dr Lobaina en de verpleegkundigen van het gezondheidscentrum bezoeken elke week per roeiboot een aantal patiënten in gehuchten stroomopwaarts in het binnenland. Foto: Yudy Castro Morales, reportage in Granma, 20 november 2015.

Enkele maanden geleden berichtten we in de Cuba Sí over het tekort aan geneesmiddelen in de Cubaanse apotheken. Sindsdien keert de bevoorrading dank zij enkele gepaste maatregelen geleidelijk weer terug tot een aanvaardbaar niveau.

Lees “Gezondheid is geen koopwaar!” verder

Onze banken passen de blokkade nog strenger toe dan de VS

15 mei 2018
Actie voor de VS-Ambassade in Brussel


Onlangs kregen we volgend voorval gesignaleerd.
Een organisatie solidair met Cuba kreeg vorig jaar een brief van haar bank. We citeren: “BNP Paribas Fortis deelt U mede dat, overeenkomstig Artikel 14 van haar algemene bankvoorwaarden, zij haar klantenrelatie met XXX (naam van de organisatie) beëindigt. De opzegtermijn bedraagt drie maanden, met ingang van vandaag (datum)…. De beslissing werd centraal genomen, zonder enige tussenkomst van uw kantoor… We delen u hierbij mee dat we vanaf XXX geen enkel order meer van u aanvaarden.”
Artikel 14 bepaalt dat zowel de bank als de klant op elk ogenblik en zonder enige opgave van reden de gesloten overeengekomen kunnen opzeggen. Van BNP-Paribas-Fortis wisten we al dat zij weigeren overschrijvingen uit te voeren, wanneer in de naam van de betaler of de ontvanger of in de mededeling een verwijzing naar Cuba voorkomt. Nu heeft het er alle schijn van dat de bank nog een stap verder gaat; ze zegt gewoon de samenwerking op, en nog wel zonder reden.
We doen een oproep aan personen en organisaties die hier in België door de blokkade getroffen worden, om hun ervaringen te delen, zodat we een stevig dossier kunnen samenstellen.
We roepen iedereen op om deel te nemen aan onze:

Actie voor de VS-Ambassade in Brussel
op 15 mei 2018 om 17u30:

Blokkeer alvast deze datum in je agenda. Ter afsluiting van de lopende petitie, voeren we actie voor de VS-Ambassade in Brussel. Tijdens deze actie overhandigen we de lopende petitie aan de VS-ambassade.