“Heel Guantanamo is van ons” (Nederlands ondertiteld)

“Heel Guantanamo is van ons”(Todo Guantanamo es Nuestro),  de 36-minuten durende film van Hernando Calvo Espina over de meer dan 100 jaar durende wederrechtelijke bezetting van Guantanamo, volledig Nederlands ondertiteld.
De bezetting van Guantanamo door de US- marinebasis met zijn detentiekamp en schendingen van de mensenrechten blijft tegelijk een pistool gericht op Cuba.

De VS-blokkade kostte Cuba het voorbije jaar 4.305 miljoen dollar

Op 1 november 2017 zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich voor de 26ste keer uitspreken voor de opheffing van de VS-blokkade tegen Cuba. Al vele jaren stemmen alle landen tegen de blokkade, met uitzondering van slechts twee landen, de Verenigde Staten en Israël.

Vorig jaar was het voor de eerste keer dat de VS en Israël zich ‘onthielden’ in de stemming. Redelijk bizar, dat de VS zich onthoudt over de toepassing van haar eigen wetgeving. Als motivatie voor de onthouding verklaarde de VS-ambassadrice bij de VN dat de blokkade compleet haar doel mist, want het enige land dat erdoor geïsoleerd geraakt, zijn de VS zelf, niet Cuba.

Onder voormalig President Obama, zijn de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba  terug  hersteld en waren enkele stappen richting normalisatie van hun relaties gezet. In onze publieke opinie  heerste zelfs de idee dat de blokkade opgeheven was. Dit was echter totaal niet het geval. De financiële en economische blokkade zit nog steeds vastgemetseld in strenge blokkadewetten. Wat Obama wel heeft verwezenlijkt is , dat er heel wat versoepelingen op die wetten werden toegestaan. Deze besluiten vaardigde hij zelf uit. Met President Trump aan de macht, hoorden we al snel een nieuw geluid.  Hij heeft dan ook de macht om in slechts een paar pennenstreken de recente VS Cuba-politiek 180 graden te doen draaien.

Op 16 juni 2017 legde de Amerikaanse president zijn strengere aanpak in  een presidentieel besluit vast: de blokkade wordt opnieuw strikt toegepast en Obama’s versoepelingen worden teruggeschroefd. De toeristische reizen van VS-burgers  naar het eiland en de schaarse pas opgestarte commerciële pilootprojecten worden afgeremd. Trump heeft al aangekondigd dat de VS zich verzetten tegen alle internationale druk in de VN of andere internationale fora om de blokkade op te heffen. We keren terug naar de harde taal van confrontatie.

Harde cijfers tonen echter aan dat de blokkade enorm zwaar weegt op de ontwikkelingskansen van Cuba, zoals blijkt uit het dossier dat de Cubaanse regering over het voorbije jaar heeft opgemaakt.  Reeds onder Obama verstrengden de VS de sancties tegen niet-Amerikaanse bedrijven die handel dreven met Cuba. De agressieve taal van Trump schept nog meer onzekerheid en vele internationale bedrijven en banken weigeren transacties met Cuba af te sluiten, uit schrik voor Amerikaanse boetes. De boycot kost Cuba enorm veel: 4.305 miljoen dollar op jaarbasis volgens de schattingen van het Cubaanse ministerie van economie.  Dat is haast het dubbele van wat het land nodig heeft aan jaarlijkse buitenlandse investeringen om een gezond economisch beleid te kunnen voeren.

Een voorbeeld: Cuba gaat terecht trots op zijn gratis en toegankelijk gezondheidssysteem. Maar ook hier weegt de blokkade zwaar op het budget voor de aankoop van geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal , medische instrumenten, enz. in de VS.  Vorig jaar vroeg Cuba aan 18 Amerikaanse bedrijven een offerte; 14 bedrijven reageerden zelfs niet. De 4 andere bedrijven moeten telkens een uitzondering op de blokkade aanvragen bij de overheid, wat tot acht maanden kan duren. Dat betekent dat Cuba voor heel die periode een veel grotere reserve aan geneesmiddelen moet aanleggen of elders in de wereld evenwaardige geneesmiddelen moet aanschaffen. De meerkost hiervan bedroeg vorig jaar ruim 87 miljoen dollar.

Deze feiten maken het duidelijk: de blokkade is een regelrechte schending van de mensenrechten en belemmert de ontwikkelingskansen van het Cubaanse volk. Daarom is het meer dan ooit nodig om onze steun voor de definitieve opheffing van de blokkade uit te spreken.  Sinds de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba begin juni van dit jaar haar werkzaamheden hervatte, hebben al ruim 40 organisaties onze oproep ondertekent.  Samen vragen we dat de Verenigde Staten een einde stelt aan de meer dan 55 jaar durende blokkade.  Met een korte actie op de Oude Graanmarkt in Brussel maakte de Coördinatie haar standpunt tegen de blokkade gisteren (24 oktober 2017) duidelijk.

Coördinatie tegen de blokkade van Cuba

Coördinatie tegen de Blokkade van Cuba roept op

“Heel de wereld tegen de Blokkade”, 24/10, 17 u. 30
Concentratie Oude Graanmarkt, Brussel

STOP DE BLOKKADE TEGEN CUBA: NU!

Op 1 november stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de 26ste keer een resolutie voor de opheffing van de VS-blokkade tegen Cuba. Enkel de VS (en Israël) houden vast aan deze agressieve politiek tegen het volk van Cuba. 

24 OKTOBER 2017

OUDE GRAANMARKT, BRUSSEL

17u30: Concentratie: “Heel de wereld tegen de blokkade”

19u00: Documentaire “No al bloqueo” + akoestisch optreden (Monk, St-Katelijnestraat 42)

De Coördinatie voor de Opheffing van de blokkade tegen Cuba wordt ondersteund door:

ACOD-Onderwijs, Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, Algemene Centrale/Centrale Générale – ABVV, Ander Europa, Arte-Magna International-asbl, Bond Moyson W-Vlaanderen, B-salsa, Commissie Internationale Solidariteit – ABVV West-Vlaanderen,Cubanismo.be/ICS, 11.11.11., Fair Trade Belgium vzw, Forum Nord-Sud, FOS, FOS Groep Kapellen, Guatebelga, HORVAL-ABVV, Jeunes FGTB Belgique, Kwasa Kwasa vzw, Masereelfonds, Masereelfonds aktief Edegem, LEF-Links Ecologisch Forum, Linx+ Oost-Vlaanderen, NAIS-Native American Information Site, OXFAM Magasins du Monde, OXFAM Solidariteit/Solidarité België, OXFAM Wereldwinkels, Parti Communiste-WB, Rambla, Steungroep “Solidair met Guatemala, UCOS-Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, Vlaams Guatemala Comité, VREDE vzw, Vrienden van Cuba, V-SB Vlaams Socialistische Beweging, VLOS vzw, WSB-wereld-socialisme-beweging, Werkgroep Cuba Solidariteit Christenen voor het Socialisme, Werkgroep Vluchtelingen Gent, GROEN, SP.A

Flyer te downloaden en verspreiden: