Dossier : Wat betekent de blokkade voor Cuba ?

DE BLOKKADE IS NOG STEEDS IN VOEGE.

Een normalisatieproces tussen de Verenigde Staten en Cuba werd gestart op 17 december 2014, en enkele maanden later, op 20 juli 2015, werden de diplomatieke betrekkingen hersteld en de ambassades heropend.

Sindsdien werden verschillende akkoorden afgesloten tussen de twee landen. Ter herinnering, tussen 1 januari 1959 en 17 december 2014 werden zeven bilaterale akkoorden getekend, waaronder drie inzake migratie, en waarvan vijf overleefden.

De eerste huidige akkoorden op economisch en commercieel vlak, tussen Cubaanse en Noord-Amerikaanse ondernemingen, betreffen telecommunicatie, beheer van hotels en verwezenlijken van cruises.

Maar daarnaast blijft de blokkade doorwegen : de beperkingen op de uitvoer naar de VS blijven in voege, en het is praktisch onmogelijk Cubaanse producten in te voeren in de VS, de Noord-Amerikaanse investeringen blijven verboden (op uitzondering van de telecommunicatiesector) ; de bankverrichtingen zijn nog steeds niet genormaliseerd en Cuba heeft nog altijd geen verrichtingen in dollar kunnen verwezenlijken.

Er worden nog steeds boetes opgelegd aan bedrijven die verdacht worden de regels van de blokkade te overtreden, en de VS hebben geen enkele politieke verklaring medegedeeld, of geen enkel juridisch document uitgevaardigd, dat de banken in de ganse wereld inlicht dat verrichtingen met Cuba wettelijk zijn en niet meer zullen beboet worden.

In een interview (Granma, 19 juli 2016) verklaarde Josefina Viadal, de belangrijkste onderhandelaarster met de VS voor de normalisering van de betrekkingen : « Bij de start van de onderhandelingen kwamen wij overeen over een basis van gelijkheid en wederkerigheid, de ontwikkeling van respectvolle betrekkingen, en samenwerking op basis van de principes van het Charter van de Verenigde Naties en het Internationaal Recht. De regels zijn duidelijk, en wij zullen steeds hun toepassing eisen. Wij zijn niet naïef, wij kennen de strategische doelstellingen van de VS, en wij zullen onze waakzaamheid niet verzwakken, wij zullen steeds attent blijven ».

Obama had veel meer kunnen doen.

De wet Helms-Burton, getekend op 12 maart 1996 door William Clinton, giet de blokkade in wettekst, en dringt de noodzaak op langs het Congres van de VS te gaan om gewijzigd of opgeheven te worden. Maar diezelfde wet Helms-Burton geeft de president van de VS de mogelijkheid om via « licenties » de overgrote meerderheid van de beperkingen van de blokkade te omzeilen. Door deze licenties had Obama veel economische, commerciële en financiële beperkingen kunnen opheffen, want er zijn in feite slechts vier beperkingen vastgelegd in wettelijke teksten :

-de blokkade als dusdanig ;

-het verbod op handel met Cuba voor dochterondernemingen van Noord-Amerikaanse bedrijven met zetel in het buitenland ;

-het verbod op transacties met genationaliseerde Noord-Amerikaanse eigendommen in Cuba ;

-het verbod voor toeristische reizen (ingevoerd in 2000 met de Wet op de commerciële betrekkingen, die de levering toelaat van etenswaren, mits beperkingen van voorafbetaling, in deviezen andere dan de dollar).

Enkel deze vier hoofdstukken vereisen een wettelijke procedure via het Congres van de VS. Buiten deze vier beperkingen kan de president van de Verenigde Staten, gebruik makend van zijn prerogatieven, praktisch gans de blokkade opheffen.

Basisthemas zonder oplossing.

-Het einde van de economische, commerciële en financiële blokkade.

-De teruggave aan Cuba van het onwettelijk bezet grondgebied door de vlootbasis in Guantánamo.

-Het stopzetten van illegale radio- en tv-uitzendingen.

-Het einde van de subversieve acties en destabilisatieprogrammas.

-De compensaties voor het Cubaanse volk voor de aangerichte menselijke en economische schade.

Tot op heden bereikte resultaten.

Prioritaire punten voor Cuba :

-De terugkeer van Gerardo, Ramón en Antonio.

-De schrapping van Cuba op de lijst van landen die het terrorisme steunen.

-De hernieuwing van de licentie van het merk Havana Club in de VS.

-De heropname van rechtstreekse postdiensten.

-De schrapping van Cuba op het « Advies van havenveiligheid » van de Dienst van de Kustwachten van de VS.

-De opening van onderhandelingen Cuba-VS-Mexico inzake de begrenzing van het westelijk polygoon in de Golf van Mexico.

-Een akkoord over de migraties.

Politieke en diplomatieke themas.

-Het herstel van de diplomatieke betrekkingen en de heropening van de ambassades.

-Oprichting van de Bilaterale Commissie Cuba-Verenigde Staten, voor de opvolging van de bilaterale agenda.

-Talrijke bezoeken van parlementaire delegaties.

Themas van gemeenschappelijk belang.

-De bestaande samenwerking werd uitgebreid in de domeinen waar ze reeds bestond en geopend tot andere domeinen.

-Meer dan 30 technische ontmoetingen tussen experts van beiden landen hadden plaats.

-Meerdere akkoorden werden getekend en andere zijn in onderhandeling, o.a. over : de bescherming en het beheer van beschermde maritieme zones, de samenwerking inzake bescherming van het milieu, het herstel en rechtstreeks transport van poststukken., het herstel van reguliere vluchten tussen beide landen, de bijscholing van leraren engels, de samenwerking en de verbetering van de veiligheid voor het maritiem verkeer, samenwerking in de landbouw, samenwerking voor de veiligheid van reizigers en handel, samenwerking op vlak van de gezondheid, de aanwezigheid van veiligheidsagenten aan boord van chartervluchten tussen beide landen.

Lopende besprekingen.

-Uitwisselingen hebben plaats over themas waar niet noodzakelijk overeenkomst bestaat en waar zelfs diepe verschillen kunnen bestaan.

-Worden besproken : klimaatverandering, mensenhandel, economische en financiële reglementen van toepassing in beide landen, mutuele compensaties, rechten van de mens, en telecommunicaties.

Een akkoord over de migraties.

Op 12 januari 2017, enkele dagen voor het einde van het mandaat van B. Obama, tekenden Cuba en de Verenigde Staten een akkoord over de migraties. Dirt akkoord stelt een einde aan de politiek « droge voeten/natte voeten », toegepast sinds 1994, waarbij elke Cubaan die voet kan zetten op noordamerikaans grondgebied (via maritieme of andere weg), automatisch geniet van de privileges toegekend door de «  Cuban Adjustement Law ». Vanaf heden worden Cubanen die illegaal de VS betreden, terugestuurd naar Cuba.

Het akkoord stelt ook een einde aan het programma « Cuban Medical Profesional Parole », dat het Cubaans medisch personeel, te werkgesteld in het buitenland, moet overtuigen om niet naar Cuba terug te keren, en ze faciliteiten brengt om in de VS te werken.

Een opening, vasr en zeker, maar de « Cuban Adjustement Law » is niet afgeschaft en kan op elk ogenblik terug in voege gesteld woerden.

Jouw mening graag!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.