Het Cubaanse Epos(deel 1), door Claudio Katz

Over de Cubaanse revolutie en de lopende economische hervormingen

Na de ingetreden dooi in de relaties tussen De USA en Cuba en het historische bezoek van Obama aan het eiland is het moment gekomen om een balans op te maken, nu er opnieuw grote veranderingen op til schijnen te zijn.
In deze analyse van december 2014 maakt de Argentijnse economist Claudio Katz de balans op van de verwezenlijkingen en tegenslagen van de Cubaanse revolutie.Hij gaat in discussie met zowel zowel links als rechts.
Dit in Latijns Amerika en daarbuiten wijd verspreide artikel kunnen wij onze lezers niet onthouden. De Argentijnse economist Claudio Katz zet niet alleen enkele van de uitmuntende verwezenlijkingen van de Cubaanse socialistische revolutie uiteen, hij besteedt ook aandacht aan de uitdagingen die zich nu aandienen door het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Washington en analyseert op een kritische manier de vérstrekkende economische hervormingen die in Cuba plaatsvinden.

Vertaling: Agnes Hollanders.

Cuba bracht grootse ideeën en idealen over sociale hervorming tot bij verschillende generaties in Latijns-Amerika. De Cubaanse revolutie raakte de jongeren, deed politieke organisaties op hun grondvesten daveren en bracht ook de linkerzijde uit haar evenwicht.

In de zestiger jaren brak het Castrisme met alle dogma’s. Het toonde aan dat een socialistisch proces op het continent mogelijk was. Op negentig mijl van Miami botsten de samenzweringen van het imperialisme op veralgemeende nationalisaties. Dit alles mondde uit in heroïsche pogingen om de revolutie in de regio nog uit te breiden.

Lees “Het Cubaanse Epos(deel 1), door Claudio Katz” verder