President Trump verscherpt de blokkade tegen Cuba nogmaals!


De Amerikaanse president D. Trump verscherpt de blokkade tegen Cuba nog verder. Hij heeft een eerste stap gezet die de mogelijkheid geeft dat de rijke Cubaanse bannelingen die nu luxueus in Miami wonen, via een Amerikaanse rechtbank hun verloren eigendom in Cuba kunnen terugeisen. Dit zou voor een vloedgolf van rechtszaken kunnen zorgen. Hierdoor zullen buitenlandse investeerders nog meer worden afgeschrikt om samen te werken met een Cubaans bedrijf dat in een rechtszaak verwikkeld is.

Na de revolutie van 1959 keerden de rijke elite het land de rug toe. Zij dromen sindsdien om hun verloren eigendom terug te krijgen. Onder invloed van de rechtse senator Marco Rubio wil Trump nu tegemoet komen aan deze oude eis. Daarom dreigt president Trump om Artikel III van de Wet Helms-Burton toe te passen. Nochtans, sinds de goedkeuring van de wet in 1996 heeft elke president dit artikel opgeschort onder grote internationale druk.

Maar nu heeft de Amerikaanse president beslist de opschorting vanaf 19 maart gedeeltelijk op te heffen; hij zet de deur open voor schadeklachten voorlopig enkel tegen de Cubaanse bedrijven verbonden aan het leger. Buitenlandse partners van deze Cubaanse ondernemingen worden (voorlopig) niet geviseerd. De maatregel is duidelijk slechts een eerste stap om de druk op Cuba op te drijven. Want de VS-administratie geeft zichzelf tot 4 april de tijd om te onderzoeken, hoe Art III nog ruimer kan toegepast worden.

Artikel III bepaalt dat buitenlandse bedrijven verantwoordelijk worden gehouden tegenover vroegere eigenaars van Cubaanse goederen en hun erfgenamen voor de geleden schade wegens ‘handel’ in onteigende goederen. Met andere woorden, als Artikel III van kracht wordt, kunnen VS-burgers bij een VS-rechtbank klacht indienen tegen elke buitenlandse onderneming die handelsrelaties onderhoudt met een bedrijf gevestigd op hun voormalige eigendom in Cuba die in de jaren ’60 genationaliseerd werden.

Trump overweegt dus alle middelen die de wet Helms-Burton biedt, te benutten om te realiseren waarvoor de wet bedoeld is, namelijk de economische wurggreep op Cuba vergroten en haar regering ten val te brengen. Elk buitenlands bedrijf dat in Cuba investeert of wil investeren zal het risico lopen om in de VS aangeklaagd te worden. Immers investeren in Cuba betekent samenwerken met een Cubaans bedrijf, dat mogelijk gevestigd is in gebouwen of gronden die voor de revolutie privé-eigendommen waren. Het is duidelijk dat Artikel III bestaande en toekomstige buitenlandse investeringen zal ontmoedigen.

De activering van Artikel III kan een vloedgolf van juridische processen teweegbrengen. Immers dit artikel kan ook ingeroepen worden niet alleen door de Cubanen die in de jaren ’60 naar de VS zijn geëmigreerd, maar ook door hun nakomelingen. Dat betekent dat ongeveer 200.000 VS-burgers nu een klacht zouden kunnen indienen, veel meer dus dan de 6.000 die indertijd naar de rechtbank zijn gestapt. Zulke processen zullen bovendien jaren duren. Deze rechtsonzekerheid zal buitenlandse bedrijven nog meer afschrikken dan nu al het geval is.

Deze flagrante agressie van president Trump gaat lijnrecht in tegen de strategie van de Europese Unie die op voet van gelijkheid en met respect een politieke dialoog met Cuba heeft opgestart. Daarom is een wereldwijd protest tegen deze nieuwe agressie meer dan ooit nodig.

Steun de campagne van de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba!

Teken de petitie op www.stopdeblokkade.be

Dringende oproep: president D. Trump verscherpt de blokkade tegen Cuba!

President Trump overweegt de mogelijkheid te activeren dat de rijke Cubaanse bannelingen die nu luxueus in Miami wonen, via een Amerikaanse rechtbank hun verloren eigendom in Cuba kunnen terugeisen. Dit zou voor een vloedgolf van rechtszaken kunnen zorgen. Hierdoor zullen buitenlandse investeerders nog meer worden afgeschrikt om samen te werken met een Cubaans bedrijf dat in een rechtszaak verwikkeld is.
Deze evoluties overtuigen ons nog meer om onze campagne voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba verder te zetten. De komende verkiezingen bieden ons de kans om de kandidaten te bevragen. Hoe kunt u de campagne steunen?

1. Geef de petitie een boost! Om te tonen dat sterk staan, willen we minstens 3.500 handtekeningen verzamelen.
U kunt daartoe bijdragen en onze oproep hiertoe verspreiden: https://stopdeblokkade.be/sites/default/files/2019-03/Oproep%20petitie%2003%2019.jpg
Ter ondersteuning vind je hieronder een kort inhoudelijk artikel.
Een uitgebreider artikel vindt u op: https://stopdeblokkade.be/artikel/president-trump-verscherpt-de-blokkade-tegen-cuba-nogmaals

2. Daag de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen uit standpunt in te nemen! Vanaf half april schrijven we de lijsttrekkers van de democratische partijen aan om standpunt over de VS-blokkade tegen Cuba in te nemen. Hiervoor willen we beroep doen op zoveel mogelijk personen die de kandidaten van hun kieskring aanschrijven. Ook deze oproep willen we verspreiden onder allen, die de Coördinatie tegen de Blokkade ondersteunen.

Waarheen met de solidariteit in 2018-2019?

Een balans en de uitdagingen

Hieronder brengen we verslag van de tussenkomst van Noemi Rabaza Fernandez, vicevoorzitter van het Cubaans Instituut voor vriendschap onder de volkeren (ICAP). Voor de pers bracht zij in januari verslag uit over de resultaten van de solidariteit met Cuba in de verschillende landen en gaf zij een beeld van de vooruitzichten en uitdagingen waar de solidariteitsbeweging voor staat.
Vertaling en samenvatting voor VVC-Antwerpen: Koen Meul.

Het solidariteitswerk met Cuba vervolmaken in de context van de huidige internationale situatie, zal een van de grote uitdagingen zijn die vrienden en aanhangers van de Cubaanse Revolutie zichzelf voor 2019 stellen in de hele wereld. Op het voorplan staat de noodzaak om meer jongeren te integreren en het aantal organisaties te verhogen.

Lees “Waarheen met de solidariteit in 2018-2019?” verder

Het allerbeste voor een solidair en strijdbaar 2019 !Na 60 jaar revolutie heeft Cuba meer dan ooit onze solidariteit nodig.
In 2019 voeren de Vrienden van Cuba samen met andere organisaties verder campagne tegen de nog steeds voortdurende Amerikaanse economische blokkade van Cuba en tegen de medeplichtigheid van België en Europa. We roepen u op om mee te doen.
U kan het pamflet van de Vrienden van Cuba over de blokkade lezen, afdrukken en aan collega’s en vrienden geven.
De gemeenschappelijke petitie kan u afdrukken, ondertekenen en rondom u laten tekenen. Ondertekenen kan ook op www.stopdeblokkade.be/petitie.

Hartelijke groeten,
Vrienden van Cuba – Regio Antwerpen

HOE CUBANEN IN HET BUITENLAND AANKOPEN DOEN.

  Wim Leysens

“Cubanen welkom in de vrijhandelszone Colón in Panamá”, zo ongeveer klonk de reclamespot die ik onlangs toevallig zag. Haast gelijktijdig las ik dat de Cubaanse douane waarschuwt voor de illegale invoer van koopwaar. Wat zit achter deze twee berichten?

Lees “HOE CUBANEN IN HET BUITENLAND AANKOPEN DOEN.” verder