Cuba zet een diplomatiek offensief in om een ongunstig klimaat te counteren

De verscherping van het Amerikaanse embargo, de terugkeer van Cuba vijandige regeringen in Latijns-Amerika, maar ook de endogene zorgwekkende economische en sociale toestand zetten Cuba aan tot een nieuw internationaal diplomatiek offensief.

Cubaans medisch personeel verlaat Brazilië

Lees “Cuba zet een diplomatiek offensief in om een ongunstig klimaat te counteren” verder

Een nieuwe Grondwet voor Cuba.

Voor welk soort overgang ?                            

In Cuba komen de raadplegingen over het nieuwe ontwerp van Grondwet in hun eindfase. Op 15 november is de discussieperiode afgesloten, de Nationale Vergadering zal dan de eindtekst opmaken, die vervolgens in februari 2019 aan de bevolking per referendum wordt voorgelegd.

Janette Habel
03/11/2018

 

De huidige toestand in Cuba vereist meer dan ooit een grondige analyse. Belgische solidariteitsorganisaties schieten daarin meestal schromelijk tekort of zijn bijzonder eenogig op dat vlak. Al te vaak en met de beste intenties beperken “vrienden van Cuba” zich tot een kritiekloos en mager napraten van officiële communiqués of een apologetische houding, uit angst de tegenstrever al te veel munitie te geven.
Deze opstelling verhindert een dieper inzicht in de politieke, economische en sociale uitdagingen/problemen waar de Cubanen voor staan. Het maakt ook het debat in onze contreien over de toekomst van het Cubaanse experiment en het socialisme in het algemeen bijzonder mager. Dit in schril contrast met de heropleving van het kritisch debat in Cuba zelf.

Lees “Een nieuwe Grondwet voor Cuba.” verder

Een nieuwe Grondwet voor Cuba

In juli 2018 presenteerde Homero Acosta het ontwerp van een nieuwe Cubaanse Grondwet voor de afgevaardigden van de Staatsraad: De volksraadpleging waaraan het ontwerp van de Grondwet wordt onderworpen wordt een oefening in democratie zonder voorgaande in geen enkel land ”, stelde hij.
Homero Acosta is secretaris van de Staatsraad en lid van de Commissie die het document opstelde.
De raadpleging van de bevolking in Cuba is inmiddels van start gegaan.
Hieronder een samenvatting van Acosta’s interventie op basis van het verslag in de officiële Cubaanse pers .

Sinds 2013 wordt er gewerkt aan dit ontwerp rekening houdende met eerdere ervaringen in Cuba, maar ook met Grondwetten uit andere Latijns-Amerikaanse, Aziatische, Europese en Afrikaanse staten. Lees “Een nieuwe Grondwet voor Cuba” verder

Cuba: bouwen – heropbouwen – verfraaien

Wim Leysens

“Huisvesting is een groot probleem in heel Cuba; jaarlijks investeert het land miljoenen nationale pesos in de bouw van nieuwe woningen of het herstel van oude woningen. Maar als daar een storm als Irma bovenop komt, ja…”. Aan het woord is Lourdes Ochoa Obreu, gewezen parlementslid en momenteel medewerkster van de Provincieraad van Havana.

Lees “Cuba: bouwen – heropbouwen – verfraaien” verder

Cuba is arm, maar wie of wat is daarvoor verantwoordelijk ?

Castro of 50 jaar economische blokkade door de VS ?

door Helen Yaffe
Vertaling: Agnes Hollanders voor Vrienden van Cuba – Antwerpen.

Het gebeurt uiterst zelden dat er van een wetenschapster van de prestigieuze London School of Economics(Department Economic History) in een solidaire bijdrage haar licht laat schijnen over Cuba. Helen Yaffe is auteur van een boek over de belangrijke problemen van de overgang naar het socialisme en het debat hierover in Cuba ten tijde van Che. De oorspronkelijke (Engelstalige) bijdrage en haar blog vind je hier. Helen Yaffe is onderzoekster economische geschiedenis aan de London School of Economics (LSE), auteur van “Che Guevara: The Economics of Revolution” (2009) en medebeheerder van een gezamenlijk project “Latijns Amerika en de Caraïben – de toenadering tussen de VS en Cuba : Building Resilience in a Transition Economy”.

Niet alleen werd Fidel Castro vanaf het begin afgeschilderd als een “nietsontziende dictator”, maar ook na zijn dood in november 2016 waren de negatieve commentaren niet uit de lucht. Men had het over “wanbeheer in de Cubaanse economie” en de daaruit voortvloeiende “extreme armoede” van de gewone Cubanen.

Fidel Castro werd en wordt vaak met de vinger gewezen voor de slechte economische toestand in zijn land, maar door het langdurige VS-embargo en de vraag wat een economie nu eigenlijk succesvol maakt, ligt de kwestie veel ingewikkelder, zegt Helen Yaffe.

Lees “Cuba is arm, maar wie of wat is daarvoor verantwoordelijk ?” verder