Uitgelicht

UItnodiging VIDEOCONFERENTIE “ZUURSTOF VOOR CUBA”, Woensdag 18 november 2020

De campagne ‘Zuurstof voor Cuba’ wordt afgesloten met de openbare videoconferentie ‘Cuba, vandaag en morgen’ op woensdag 18 november 2020 van 20:00 tot 21:30.
De conferentie is online te volgen via ZOOM (met vertaling) en FACEBOOK (zonder vertaling) . Georganiseerd door de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade, FOS – Socialistische Solidariteit, Vrienden van Cuba en andere.

 • SlotThema’s en personen, die aan bod komen:

  – Wat zijn de perspectieven van Cuba voor de toekomst? (Norma Goicochea, Cubaanse ambassadrice in België)
  – Videoboodschap (Maru Rodriguez – CTC)

  – De basisgezondheidszorg in de strijd tegen de corona. (Julie Steendam, logeerde een half jaar bij Cubaanse huisartsen in Havana)
  – Het dagelijkse leven vandaag onder de blokkade en corona. (Menia Martinez, voorzitster ‘Cubanen in België’)
  – Videoboodschap (Mariela Castro, directrice Cenesex-Cuba)
  – De blokkade en corona verlammen de economie (Geoffrey Goblet, algemeen secretaris Algemene Centrale-ABVV)

 • Voor de versie in vertaling via het platform van Zoom dien je eerst te registreren op Zoom.
  Op Facebook (zonder vertaling) kan je zo volgen.

Kort Nieuws – September 2020

Twitter.
Het Cubaans ministerie van cultuur stelde de blokkering van verschillende Twitteraccounts aan de kaak. De officiële rekeningen van het ministerie en deze van verschillende culturele instellingen in het land werden geblokkeerd, zonder enige uitleg en zonder antwoord op de klachten. Zo werden, o.a. geblokkeerd : CubaCultura, Artedelocubano, La Jiribilla, Galeria Génesis, Revista Cubarte.
Prensa Latina, 09/09/2020.

Wet op de handel met de vijand.
Donald Trump heeft de zogenaamde wet op de handel met de vijand voor één jaar verlengd. Deze wet van 1917 werd door John Kennedy gebruikt, in 1962, om aan Cuba de blokkade op te leggen. Sindsdien hebben alle presidenten sinds 1962 elk jaar de verlenging ervan getekend.
Cubadebate, 10/09/2020.

Maestro Ronero overleden.
Havana Club International deelde het overlijden mede van José Pablo Navarro Campo, vermaarde « Maestro ronero » (meester van de rum). Professor in de scheikunde in Havana, koos hij, 49 jaar geleden, voor de liturgie van de rum. Gans zijn leven legde hij zich toe op het vrijwaren en ontwikkelen van de kennis van de meesters van de rum.
Prensa Latina, 10/09/2020.

Buitenlandse investeringen.
Een decreet werd in Cuba getroffen om de stappen te zetten voor buitenlandse investeringen te versoepelen en te vereenvoudigen. Het nieuwe reglement « Ventanilla Única de la Inversión Extranjera » (Uniek venster voor buitenlandse investeringen) werd gepubliceerd in een speciale editie van het Staatsblad. Dit digitaal platform werd uitgewerkt door de Universiteit van Informaticawetenschappen.
Prensa Latina, 11/09/2020.

Hulde aan de martelaren in buitenlandse dienst.
Bruno Rodríguez, Cubaans minister van buitenlandse zaken, bracht een hulde aan de martelaren gevallen tijdens hun dienst in het buitenland. De datum van 11 september werd gekozen omdat, 40 jaar geleden, op 11/09/1980, de diplomaat Félix García in een straat van New York werd neergeschoten door een lid van de anticubaanse terroristische vereniging Omega 7. Hij was diplomaat bij de Verenigde Naties. De hulde was gericht aan 11 martelaren, vermoord door terroristische groepen in het buitenland. Nog in april van dit jaar, gelukkig zonder slachtoffers, heeft Alexander Alazo, een bewonderaar van Trump, 32 schoten gelost op de ambassade van Cuba in Washington.
Juventud Rebelde, 11/09/2020.

Interamerikaanse Bank voor Ontwikkeling (BID).
Trump heeft Mauricio Clever-Carone aangeduid als president van de Interamerikaanse Bank voor Ontwikkeling. De man, gekend voor zijn anticubaanse ultrareactionaire standpunten, is van Cubaanse oorsprong. Deze benoeming is een kaakslag voor Latijns Amerika en de Caraïben. Het is een brutale breuk met de traditie in deze bank, waar tot nu toe steeds een Latijns-Amerikaan als president werd benoemd, met als vice-president een Noord Amerikaan. Een duidelijke bevestiging van de Monroedoctrine.
Prensa Latina, 13/09/2020.

Voor een wijziging van de politiek met Latijns Amerika.
Meer dan 100 verenigingen in de VS hebben aan de kandidaten voor het presidentschap Donald Trump en Joe Biden een wijziging gevraagd van de politiek met Latijns Amerika, Cuba inbegrepen.Zij pleiten voor een terugkeer naar de politiek van « goede buren » en niet van de doctrine Monroe.
Prensa Latina, 14/09/2020.

De VS bedreigen de vrede.
Bruno Rodríguez, Cubaans minister van buitenlandse zaken, bevestigde dat de militaire manoeuvers van de VS aantonen dat dit land de belangrijkste bedreiging is voor de vrede in de regio van de Amerika’s. « Deze manoeuvers, met de strijd tegen de drughandel als voorwendsel, tonen de agressiviteit en het gebrek aan respect aan voor de soevereine naties in de regio, en zijn een gevaar voor de vrede en de veiligheid in het werelddeel ».
Prensa Latina, 18/09/2020.

Prijs « Dance Magazine ».
Carlos Acosta, de wereldbekende Cubaanse danser kreeg de jaarlijkse prijs van het Noord-Amerikaanse tijdschrift « Dance Magazine), één van de meest prestigieuse prijzen voor ballet op internationaal vlak. Acosta is één van de belangrijkste dansers van de Cubaanse balletschool en van de mannelijke dansers van deze tijd. Hij is de derde Cubaan die deze prijs behaalde, na Alicia Alonso in 1958 en José Manuel Carreño in 2004.
Cubadebate, 23/09/2020.

Verbod op havanas en mojitos.
In de meest recente maatregelen opgelegd door de regering Trump voor de versterking van de blokkade, zijn opgenomen : het verbod van de persoonlijke import (lees souvenirs) van rum en havanacigaren, evenals het verblijven in hotels opgenomen op een verbodslijst Nog eens maatregelen opgelegd aan de burgers van een land dat zichzelf uitroept tot het meest vrije in de wereld.
Prensa Latina, 24/09/2020.

IPK : excellentie in openbare gezondheid.
De Wereldfederatie van Verenigingen van de Gezondheid heeft de prijs voor Excellentie in openbare gezondheid toegekend aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde Pedro Kouri (IPK). Met deze prijs is het ook een erkenning van het Cubaanse nationaal systeem voor openbare gezondheid.
Granma, 25/09/2020.

900 miljoen peso’s voor de pandemie.
Tot eind augustus heeft Cuba 900 miljoen pesos toegekend voor de strijd tegen het impact van de pandemie. Niettegenstaande de beperkte middelen en niettegenstaande de blokkade gaat 50 % van het jaarlijks budget van Cuba naar de uitgaven en investeringen voor de openbare gezondheid en het onderwijs.
Granma, 26/09/2020.

Nobelprijs voorde Vrede.
De Wereldraad voor de Vrede heeft formeel de kandidatuur ingediend van het Contingent Henry Reeve voor de Nobelprijs voor de Vrede. De Wereldraad voor de Vrede vertegenwoordigt tientallen nationale comités voor de vrede uit meer dan 100 landen. Volgens de meest recente cijfers heeft Cuba met 46 brigades, 3.700 medische medewerkers uitgestuurd naar 39 landen getroffen door de Covid-19.
Juventud Rebelde, 26/09/2020.

Totale afschaffing van nucleaire wapens.
Ana Silvia Rodríguez, bestendige Cubaanse vertegenwoordigster bij de UNO, bevestigde dat de totale afschaffing van nucleaire wapens de hoogste prioriteit moet zijn in de ontwapening. Nucleaire energie moet enkel gebruikt worden voor vreedzame doeleinden en voor de economische ontwikkeling, zonder enige discriminatie.
Prensa Latina, 26/09/2020.

60e verjaardag van de CDR.
De CDR (Comités voor de Verdediging van de Revolutie), de grootste massaorganisatie in Cuba, viert de 60e verjaardag van de vereniging. Wegens de pandemie zijn er geen massa-activiteiten, en zullen uitreikingen van medailles of prijzen doorgaan met het respect van de sanitaire maatregelen voor de strijd tegen de Covid-19, aldus Gerardo Hernández, nationaal coördinator van de CDR.
Prensa Latina, 28/09/2020.

Nogmaals een sanctie.
Vanaf 29/09 is de sanctie van toepassing tegen de AIS (American International Services), het Cubaans bedrijf voor de afhandeling van de « remesas » (geld door familieleden in het buitenland gestuurd naar Cuba). Verantwoording : dit bedrijf is zogezegd onder controle van de FAR (Cubaanse Revolutionaire Strijdkrachten). Nogmaals sancties die eens te meer rechtstreeks Cubaanse families in de VS en in Cuba treffen.
Cubadebate, 28/09/2020.

Doeltreffende en onmiddellijke oplossingen.
Manuel Marrero Cruz, eerste minister van Cuba, verklaarde tijdens de Algemene vergadering van de UNO : « Tegenover de uitdagingen zonder voorgaanden zijn er dringende, concrete, inclusieve, juiste, vernieuwende en gecoördineerde antwoorden nodig. Globale problemen noodzaken globale antwoorden, zonder discriminaties, politieke, economische of enige andere uitsluitingen. Wij steunen de initiatieven voor de verlichting van de schuld, alhoewel deze onvoldoende zijn ; de onbetaalbare buitenlandse schuld van de landen van het Zuiden moet afgeschaft worden, want verzwaard wegens de socioeconomische effecten van de pandemie, is ze een aanslag op de duurzame ontwikkeling van de volkeren. De engagementen inzake ontwikkelingshulp moeten nageleefd worden, met de eerlijke verhoging van de buitenlandse financiering, en de toegang tot de markten en de transfer van technologieën. De volkeren in de wereld hebben nood aan doeltreffende en onmiddellijke oplossingen, het uur is aan de actie. Feiten en niet woorden zijn dringend ».
Granma, 29/09/2020.

Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie (OPS).
Niettegenstaande alle mogelijke manoeuvers door de noordamerikaanse administratie werd Cuba verkozen tot lid van het Uitvoerend Comité van de Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie. Kristen Pisani, Noord-Amerikaanse vertegenwoordigster, verzette zich « met klem » tegen de Cubaanse kandidatuur, met een verklaring vol met leugens en betichtingen van de anticubaanse lastercampagne inzake medische hulp in het buitenland.
José Angel Portal Miranda, Cubaans minister van openbare gezondheid benadrukte in zijn tussenkomst dat het niet Cuba is die dit forum politiseert. De lastercampagne beschikt over een fonds van drie miljoen dollar die de Noord-Amerikaanse regering besteedde voor valse getuigenissen inzake de valse aanklachten tegen de Cubaanse medische samenwerking.
Granma, 29/09/2020.

Kort Nieuws – Augustus 2020

Buitenlandse toeristen.
De eerste buitenlandse toeristen, toegelaten tijdens de recuperatieperiode van de Covid-19, zijn aangekomen op de internationale luchthaven Jardines del Rey, in Cayo Coco. De bezoekers, afkomstig uit Nassau (Bahamas), werden onderworpen aan zeer stricte veiligheids- en beschermingsmaatregelen.
Tot nu toe beperkt Cuba het buitenlands toerisme tot enkele cayos (eilanden), die gemakkelijk onder controle blijven.
Prensa Latina, 01/08/2020.
Lees “Kort Nieuws – Augustus 2020” verder

Kort Nieuws uit de Cubaanse Pers – Juni 2020

Bedreigingen.
De Cubaanse regering klaagde de bedreigingen aan tegen Cubaanse diplomaten in verschillende landen (VS, Mexico, Costa Rica, Antigua & Barbuda, Canada, Cyprus, Oostenrijk en Angola). De bedreigingen werden geuit in de weken volgend op de terroristische aanslag op de ambassade van Cuba in Washington, op 30 april jongstleden.
De regeringen van deze landen werden op de hoogte gebracht van deze bedreigingen.
Inzake de aanslag van 30 april blijft Washington in een medeplichtige stilte, zonder veroordeling of verwijzingen over dit gebeuren. Er werd tevens geen enkele actie genomen tegen personen of terroristische groepen die geweld tegen Cuba aanmoedigen.
Prensa Latina, 01/06/2020.

CubaBel vraagt einde van de blokkade.
CubaBel, de vereniging van Cubanen die in België verblijven, richte zich tot de Europese Unie met de eis actief tussen te komen bij de Noord-Amerikaanse regering om een einde te stellen aan de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba.
Prensa Latina, 02/06/2020.

Overlijden van Pedro Trujillo.
Pedro Trujillo, stichter van de groep Moncada, is op 1 juni overleden in Havana. Pedro el Gordo, zoals men hem vriendschappelijk noemde, speelde fluit, saxofoon en quena. Gedurende de 40 jaar bestaan van de groep Moncada kreeg hij talrijke prijzen en erkenningsbetuigingen voor zijn carrière.
Granma, 02/06/2020.

Blokkade : nieuwe maatregelen.
Bruno Rodríguez, Cubaans minister van buitenlandse zaken, veroordeelde de nieuwe sancties door Pompeo, staatssecretaris van de VS, tegen 7 Cubaanse entiteiten : de financiële instelling Fincimex, drie hotels, 2 duikcentra en een marinapark voor toeristen. De lijst van de gestrafte instellingen haalt nu meer dan 200 entiteiten en hun dochtermaatschappijen, waaronder bedrijven, naamloze vennootschappen, de Speciale zone van Mariel, de ministeries van de FAR (Cubaans leger), van binnenlandse zaken, de PNR (politie), enz.
Cubadebate, 03/06/2020.

Raúl is 89.
Miguel Díaz-Canel, president van Cuba, feliciteerde Raúl Castro Ruz voor zijn 89e verjaardag : « Proficiat voor de 89e verjaardag van onze Generaal van het leger, Held van de Republiek Cuba, fundamentele protagonist van de Revolutie en de eigentijdse geschiedenis ».
Granma, 03/06/2020.

Medische brigade in Guinea.
Een brigade Henry Reeve, met 11 dokters en 10 verplegers, vertrekt naar Guinea. Cuba was reeds aanwezig in dit land in 2014, voor de strijd tegen de Ebola. Heden zijn meer dan 2.600 medewerkers, in 33 brigades, aanwezig in 26 landen, voor de bestrijding van de Covid-19. Zij komen bovenop de 28.000 Cubaanse gezondheidsspecialisten die reeds aan het werk waren in 59 landen, voor de pandemie begon.
Prensa Latina, 04/06/2020.

Terug naar huis.
Meer dan 3.500 Cubanen, geblokkeerd in 35 landen wegens de coronavirus, zijn terug in Cuba, dank zij humanitaire vluchten op punt gesteld door de Cubaanse regering. Na de nodige quarantainemaatregelen kunnen zij terug genieten van hun familie en vrienden.
ACN, 05/06/2020.

Brigade in Koeweit.
Een brigde van 96 dokters en 198 verplegers vertrekt naar Koeweit voor steun in de strijd tegen de Covid-19.
Cuba Sí, 06/06/2020.

Terug uit Italië.
De eerste Cubaanse medische brigade die tussenkwam in Italië, tegen de Covid-19, is terug in Cuba. De 35 artsen en 15 verplegers hielden 5.526 raadplegingen en meer dan 3.600 zorgtussenkomsten. Zij waren in Italië sinds 22 maart 2020. Zij werden met de nodige eerbetuigingen ontvangen bij hun terugkeer.
Cubadebate, 06/06/2020.

Silvio Rodríguez stelt zijn nieuwe plaat voor.
« Para la espera » is de laatste plaat van Silvio Rodríguez. Hij stelde ze voor op de belangrijkste digitale platforms. Er staan 13 liedjes op de plaat, waarvan 10 totaal nieuwe. Zijn plaat is opgedragen aan de nagedachte van verschillende vrienden : Tupac Pinilla Núñez, Juan Padron Blanco, Luis Eduardo Aute, Luis Sepúlveda, Marcos Mundstock en Óscar Chávez.
Granma, 10/06/2020.

Een boek aan huis.
« Libro a la Casa » is een initiatief van het Provinciaal Centrum van het boek en de literatuur in Havana. Via telefonische bestellingen brengt men een boek aan huis binnen de 72 uur. Het experiment zag het licht tijdens de pandemie en zal uitbreiding krijgen in gans de hoofdstad.
Tribuna de La Habana, 11/06/2020.

Een boek over de « Septeto Santiaguero ».
« Septeto Santiaguero. Nace un Lucero » werd voorgesteld in Santiago de Cuba. Fernando Dewar, directeur van het septeto, verklaarde : « Wij zijn gewoon platen te maken en optredens te verzorgen, maar een boek is echt zeer speciaal voor ons ». Deze groep bestaat nu 25 jaar en won twee Grammy’s Latino.
ACN, 12/06/2020.

Brigade in Turks &Caicos eilanden.
Een Cubaanse medische brigade van 20 specialisten is vertrokken naar de Turks & Caicos eilanden, om hulp te bieden in de strijd tegen de Covid-19.
Juventud Rebelde, 15/06/2020.

Bescherming van het milieu.
Volgens een studie van de Universiteit van Yale (VS) maakt Cuba deel uit van de tien landen in de wereld die het meest inzetten voor de bescherming van het milieu. De studie benadrukt o.a. : de beperking van CO2 gassen, beperking van het gebruik van pesticiden, bescherming van de gronden, de kwaliteit van het water in de rivieren, enz.
ACN, 18/06/2020.

Nog een agressie.
Marco Rubio, Ted Cruz en Rick Scott, drie VS-senatoren, bekend voor hun anticubaanse obsessie, hebben een wetsvoorstel ingediend om de landen die Cubaanse medische samenwerking aanvaarden op de lijst te zetten van de landen die aan mensenhandel doen. Volgens de Trumpmarionetten moet de alom erkende inzet van de Cubaanse gezondheidsspecialisten ten alle prijs gekelderd worden.
Granma, 19/06/2020.

Drie nieuwe brigades.
Drie nieuwe brigades van het contingent Henry Reeve zijn vertrokken naar Guinea Bissau, Martinique en Anguila. Het zijn nu 30 landen waar Cubaanse gezondheidspecialisten aanwezig voor de strijd tegen de Covid-19
Granma, 27/06/2020.

Verenigd Koninkrijk bedankt Cuba.
Antony Stokes, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Havana bedankte Cuba voor de versterking van strijd tegen de Covid-19 in Anguila, waar een Cubaanse brigade is aangekomen.
Prensa Latina, 26/06/2020.

Cubaanse dokters op Frans grondgebied.
De aankomst van een Cubaanse medische brigade in Martinique, de eerste op Frans grondgebeid, kreeg ruime aandacht in de pers. Het dagblad « Le Monde » bericht dat het een hulp is voor drie maand, van 15 dokters gespecialiseerd in pneumologie, radiologie, spoedtussenkomsten en infectieziektes. Frankrijk wordt aldus het derde Europese land, na Italië en Andorra, dat beroep doet op Cubaanse medische medewerkers.
Prensa Latina, 27/06/2020.

Lees “Kort Nieuws uit de Cubaanse Pers – Juni 2020” verder